Kwaliteit zit in ons DNA

In ons werk zijn we nooit tevreden met de bestaande situatie. "Continuous Improvement" is voor ons niet slechts een motto, maar onderdeel van onze ondernemingscultuur.

Certificeringen zoals ISO 9001 : 2008 en BORG zijn daarom voor ons een logische consequentie en een noodzaak.

Of het nu gaat om de selectie en ontwikkeling van onze producten, onze medewerkers of onze geavanceeerde, technologische oplossingen, Bosch Energy and Building Solutions streeft altijd de hoogste normen na om de beste kwaliteit te kunnen leveren.

Onze afdeling Quality Management is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, onderhoud en continue verbetering van deze wereldwijde kwaliteit. Middels interne audits wordt deze kwaliteit bewaakt en indien nodig bijgestuurd.

Bosch Energy and Building Solutions beschikt over de volgende certificaten:

 

Sinds 1885 draait alles om kwaliteit

"Voor mij was het altijd een onverteerbare gedachte dat bij de controle van mijn werk zou kunnen worden aangetoond dat ik op de een of andere manier inferieure kwaliteit had geleverd. Daarom heb ik altijd geprobeerd alleen werk af te leveren dat alle objectieve controles kan doorstaan, dat wil zeggen dat het beste van het beste is."

Robert Bosch

 
 

ISO 9001 : 2008

ISO 9001 : 2008 is in een instrument voor kwaliteitsverbetering. De norm is gebaseerd op een aantal principes van kwaliteitsmanagement, waaronder een sterke focus op de klant, de motivatie en de betrokkenheid van het management, de procesbenadering en continue verbetering.

ISO 9001 : 2008 draagt er aan bij, om onze klanten te voorzien van consistente, kwalitatief hoogwaardige producten en diensten.

 

BORG

Bosch beschikt over het certificaat BORG Technisch beveiligingsbedrijf (deelgebied 1, 2 en 3). Met dit certificaat mag Bosch elektronische én bouwkundige maatregelen in alle risicoklassen aanbrengen. Het vereiste diploma hiervoor is TBV.

 

VCA

Al onze technici, hun leidinggevenden en onze partners zijn VCA-gecertificeerd. De persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschappen en klimmaterialen worden conform VCA periodiek gekeurd en indien nodig vervangen.

 

CCV beoordelingsrichtlijn 'cameratoezicht openbare plaatsen'

Het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) heeft richtlijnen opgesteld voor het ontwerp, aanleggen en onderhoud van camerasystemen.

Het gaat hierbij om camerasystemen die worden ingezet bij de handhaving van de openbare orde.

Informatie en beelden die met een dergelijk camerasysteem worden gegenereerd, kunnen door bijvoorbeeld met name de politie worden gebuikt.

 

CCV-regeling brandmeldinstallaties

Het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) heeft richtlijnen opgesteld voor het ontwerp, aanleggen en onderhoud van brandmeldinstallaties.

Omdat brandmeldinstallaties waken over de veiligheid van personen en goederen, moeten ze bedrijfszeker en betrouwbaar zijn. Het is daarom van groot belang dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een gecertificeerde instantie, zoals Bosch.

Bosch hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar producten en diensten, zeker als het gaat om de veiligheid van mensen. Bosch Energy and Building Solutions is daarom gecertificeerd op drie verschillende onderdelen met betrekking tot brand.

 

CCV-regeling ontruimingsalarminstallaties

Het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) heeft richtlijnen opgesteld voor het ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en onderhouden van ontruimingsalarminstallaties.

In geval van brand is een goedwerkende ontruimingsalarminstallatie van belang. Om er zeker van te zijn dat een ontruimingsalarminstallatie voldoet aan alle wettelijke eisen en om een stukje kwaliteit te waarborgen, is het raadzaam de bovengenoemde werkzaamheden te laten uitvoeren door een gecertificeerde instantie, zoals Bosch Energy and Building Solutions.

De kwaliteit van onze producten en diensten staan bij ons hoog in het vaandel. Om die reden zijn wij gecertificeerd voor het leveren en onderhouden van ontruimingsalarminstallaties.

 

Openbaar meldsysteem (OMS)

Voor het openbaar meldsysteem beschikt Bosch Energy and Building Solutions over een certificaat voor alarmtransmissiesystemen op basis van EN50136-1. Én, op verzoek zijn voor een aantal veiligheidsregio's conformiteitsverklaringen opgesteld.