Onderwijs | Onze markten

 

Onderwijsinstellingen hebben een open cultuur en zijn vrij toegankelijk voor grote groepen leerlingen, studenten, docenten en overige medewerkers. Dit in combinatie met de grootschaligheid van onderwijsinstellingen maakt het lastig overzicht te houden en problemen op tijd te signaleren. En dat terwijl de ernst van incidenten in het onderwijs toeneemt. Ook juist omdat er zoveel mensen aanwezig zijn in scholen en universiteiten, is het van levensbelang dat in geval van een calamiteit, zoals brand of agressie, een ontruiming snel en correct verloopt en alle aanwezigen van de juiste informatie worden voorzien.

Kortom, het onderwijs heeft te maken met diverse uitdagingen op het gebied van veiligheid en beveiliging. Bosch Energy and Building Solutions biedt veiligheids- en beveiligingsoplossingen die uw onderwijsinstelling beschermen en daarbij de open cultuur zo min mogelijk aantasten.

Wilt u meer weten over onze oplossingen? Ga naar Onze oplossingen.

 
 

Kinderdagverblijven

 

Kinderen in veiligheid, een enorme verantwoordelijkheid
Kinderdagverblijven zijn in de meeste gevallen verplicht om een brandmeldinstallatie en een ontruimingsplan te hebben. Kleine kinderen zijn in geval van brand niet in staat om zelf een uitgang te vinden en elkaar naar buiten te helpen. Dat maakt de rol van medewerkers enorm belangrijk. Het is hun verantwoordelijkheid om alle kinderen en zichzelf zo snel mogelijk bij het vuur vandaan te krijgen. Een automatische doormelding naar de plaatselijke brandweer of particuliere alarmcentrale ( openbaar meldsysteem) biedt u extra zekerheid in geval van brand. Deze doormelding verzekert u ervan dat de brandweer dan snel ter plaatse is.

Ook dient in veel gevallen de brandmeldinstallatie gecertifceerd te zijn op basis van de NEN 2535. Wij beschikken niet alleen over geavanceerde branddetectie- en brandpreventiemiddelen, maar ook over de juiste certificaten om deze te ontwerpen, leveren, installeren en te onderhouden. Onze certificaten vindt u hier.

 

Meer weten?
In het hoofdstuk Onze oplossingen vindt u algemene informatie over onze veiligheids- en beveiligingsoplossingen.

 

Scholen

 

Goed voorbereid op een calamiteit
Zowel leerlingen als docenten moeten zich veilig voelen binnen de muren van een schoolgebouw. Schoolgebouwen bestaan vaak uit verschillende verdiepingen en lokalen. Bij de uitbraak van brand is het belangrijk dit zo snel mogelijk te weten, om iedereen veilig naar buiten te leiden. Onze oplossingen voor branddetectie en brandbeheersing detecteren een brand in een vroeg stadium en helpen u de brandhaard in te kapselen en de gevolgen van de brand zoveel mogelijk te beperken. Onze ontruimingssystemen zorgen voor duidelijke communicatie over de situatie en begeleiden alle aanwezigen zo snel mogelijk naar de afgesproken verzamelplaats.

De geluidssystemen die voor ontruiming gebruikt worden, zijn multifunctioneel inzetbaar, zowel voor ontruiming als voor muziek. De systemen kunnen ook worden ingezet als intercom, om algemene mededelingen te doen aan alle leerlingen.

 

Een veilige school

Elk schoolhoofd voelt zich verantwoordelijk om leerlingen en personeel te beschermen tegen criminele activiteiten. Ook zijn scholen veelvuldig het doelwit van inbraken en andere criminele activiteiten, zoals vandalisme, wanneer er geen maatregelen voor inbraakbeveiliging zijn getroffen. Dit geldt met name wanneer de scholen gesloten zijn. Naast een gedegen systeem dat waarschuwt in geval van inbraak(pogingen) en door middel van juiste toegangscontrole houdt u ongewenste personen buiten de deur.

Daarnaast biedt videobewaking uitkomst om criminele handelingen vast te leggen en als bewijsmateriaal aan de politie te kunnen overhandigen. Door tevens camera's te plaatsen op buitenterreinen, zoals speelplaatsen, sportvelden en partkeerterreinen, lopen leerlingen, personeel en bezoekers minder risico. Videobewaking schrikt niet alleen criminelen af, het geeft ook de leerlingen, ouders en het personeel een geruststellend gevoel.

Een veilige school heeft namelijk een positieve impact op het budget en het beeld dat ouders en leerlingen van de school hebben.

 

Aanwezig en op tijd?
U kunt bij ons terecht voor oplossingen op het gebied van aanwezigheid-, tijdregistratie en kloksturingen, of het nu gaat om het registreren van de aanwezigheid van studenten en docenten, kloksystemen voor sporthallen of om klokken met een koppeling met de schoolbel. Onze klokken zijn radiogestuurd, waardoor ze altijd gelijk lopen met de wereldklok.

 

Meer weten?
In het hoofdstuk Onze oplossingen vindt u algemene informatie over onze veiligheids- en beveiligingsoplossingen.

 

Universiteiten

 

Overzicht en controle vanuit één centraal punt
Universiteiten bestaan vaak uit meerdere gebouwen, waardoor het lastig is overzicht te houden. Een gebouwbeheersysteem ondersteunt u hierbij, doordat verschillende systemen hierin kunnen worden ondergebracht. Denk bijvoorbeeld aan toegangscontrole, waardoor u kunt nagaan wie zich in welk gebouw bevindt. Of videobewaking, waarmee openbare ruimtes gemonitord kunnen worden en vertrouwelijke informatie of dure apparatuur kan worden bewaakt. Een overkoepeld systeem geeft u het overzicht en de controle terug en helpt u effectiever en efficiënter te werken.

 

Detecteren van verdacht gedrag

De open cultuur kenmerkt onderwijsinstellingen, maar kan ook gevaren met zich meebrengen. De laatste jaren hebben verschillende berichten over geweld en het gebruik van wapens op hogescholen en universiteiten het nieuws gehaald. Intelligente videoanalyse in camera's kan u helpen verdacht gedrag en onrust te detecteren. Wanneer bijvoorbeeld een vechtpartij gaande is, wordt dit door de camera's met intelligente videoanalyse gedetecteerd. Het systeem geeft hier een directe melding van, zodat u snel in actie kunt komen.

 

Snel en correct handelen in geval van een calamiteit

In geval van een calamiteit, zoals een vechtpartij of het onverhoopt uitbreken van brand, wilt u op de juiste manier kunnen handelen. Middelen voor branddetectie en brandbeheersing zorgen ervoor dat brandhaarden op tijd worden gesignaleerd en op een effectieve manier kunnen worden bestreden. Onze ontruimingssystemen verspreiden die informatie op het juiste moment, zodat leerlingen, studenten en medewerkers zich zo snel mogelijk naar de veilige afgesproken verzamelplaats kunnen begeven. Deze systemen zijn multifunctioneel en kunnen zowel tijdens een ontruiming, alsook als muziekinstallatie of intercom gebruikt worden.

Op universiteiten kunnen de werktijden van docenten en andere medewerkers sterk variëren. Dit maakt het bijhouden van gewerkte uren lastiger. Aanwezigheid- en tijdregistratiesystemen kunnen u hierin ondersteunen. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.

 

Meer weten?
In het hoofdstuk Onze oplossingen vindt u algemene informatie over onze veiligheids- en beveiligingsoplossingen.

 

Benieuwd naar onze referentieprojecten in deze branche? U vindt ze hier:

Wilt u meer weten? Bekijk dan onze brochure voor het onderwijs.

Lees hier relevante artikelen en meld u aan om ze maandelijks te ontvangen.

Hebt u vragen? Neem dan contact met mij op!