Industrie | Onze markten

 

Industriële en productiebedrijven zien een grote uitdaging in het voorkomen van onverwachte downtime: het stil komen liggen van de productie door een calamiteit. Onverwachte downtime kan veel geld kosten en dat wilt u voorkomen. Daarnaast hebben industrieterreinen dagelijks te maken met in- en uitgaande stromen van mensen en goederen. Voor de continuïteit van uw organisatie is het van groot belang dat dit veilig gebeurt en dat indringers geen enkele kans hebben.

De continuïteit en de veiligheid van mensen kan ook in gevaar komen door de uitbraak van brand. Brand kan veel schade aanrichten en voor veel problemen zorgen. Kortom, beveiliging is van groot belang om de continuïteit te waarborgen, de veiligheid van medewerkers te garanderen en te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Onze oplossingen op het gebied van videobeveiliging, toegangscontrole, inbraakbeveiliging, brandveiligheid en crisismanagement helpen u de veiligheid binnen uw organisatie te vergroten.

Wilt u meer weten over onze oplossingen? Ga naar Onze oplossingen.

 
 

Voedingsmiddelenindustrie

 

Bewaking van belangrijke processen
De voedingsmiddelenindustrie is een belangrijke en grote industrie in ons land. Door het gebruik van machines en de strenge regels voor hygiëne hebben bedrijven in deze industrie te maken met verschillende uitdagingen op het gebied van veiligheid en beveiliging.

Fouten tijdens het productieproces kunnen grote gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan ongewenste bestanddelen in voedsel of de verspreiding van een bacterie.

Procesbewaking met behulp van videobewaking kan hierin uitkomst bieden. Aan de camerabeelden van een productiebatch kunnen datalabels meegestuurd worden, zodat u de opgenomen beelden eenvoudig kunt doorzoeken en eventuele fouten kunt lokaliseren.

 

Vroegtijdige branddetectie
Brand kan veel schade aanbrengen binnen uw bedrijf. Het is daarom van groot belang om een brand al in een vroeg stadium te detecteren. Detectie middels intelligente videoanalyse in camera's, infraroodthermografie of specifieke brandmelders zorgen voor een betrouwbare branddetectie op zowel buitenterreinen als in productiehallen.

Onze oplossingen maken het mogelijk brand in een vroeg stadium te signaleren en te beheersen. Zo kunt u de gevolgen van brand in omvang beperken.

In geval van brand of ander gevaar zorgen spraakalarmsystemen en optische en akoestische signaalgevers ervoor dat alle personen snel en correct worden geïnformeerd. Hierdoor kunnen zij hun werkplek zonder gevaar voor eigen leven op tijd verlaten.

Bosch Energy and Building Solutions is gecertifceerd voor het ontwerpen, leveren, installeren, in bedrijf stellen en onderhouden van brandmeld- en ontruimingsinstallaties.

 

Meer weten?
In het hoofdstuk Onze oplossingen vindt u algemene informatie over onze veiligheids- en beveiligingsoplossingen.

 

Maakindustrie

 

Het productieproces in beeld
Fouten tijdens het productieproces kunnen grote gevolgen hebben en onnodig veel geld kosten. Bewakingscamera's kunnen het productieproces ondersteunen. De kwaliteit van camera's is tegenwoordig zo hoog, dat men op zeer gedetailleerd niveau het hele proces kan volgen en laten opnemen.

Productiebedrijven produceren grote aantallen tegelijk die opgedeeld worden in batches. Alle gegevens van een batch kunnen meegestuurd worden met de camerabeelden. In een later stadium, als er noodzaak bestaat om een bepaalde batch te onderzoeken, kunnen deze beelden eenvoudig weer teruggevonden en bekeken worden.

 

De camera als waarschuwingsmiddel
Camera's met intelligente videoanalyse hebben talloze mogelijkheden om een melding of waarschuwing te gegenereren als er een bepaalde actie in beeld wordt uitgevoerd. Denk hierbij aan het creëren van een virtuele lijn die niet overschreden mag worden. Camerabeelden signaleren een overschrijding en zenden direct een waarschuwingssignaal naar de meldkamer. Zo kan men gevaarlijke situaties voorkomen en snel reageren als er iets dreigt mis te gaan.

 

Ook onder extreme omstandigheden
Wanneer geproduceerd wordt onder extreme temperatuursomstandigheden, dan kunnen onze thermische camera’s met speciale behuizing uitkomst bieden. Denk hierbij aan processen waar hoge temperaturen een grote rol spelen.

 

Houd inbrekers buiten
Diefstal van materialen kan leiden tot hoge kosten. Het is daarom belangrijk een inbraak snel te kunnen detecteren. Van gronddetectie tot glasbreukmelders en van trillingssensoren tot infraroodmelders, u kunt bij ons terecht voor betrouwbare inbraakbeveiliging. Daarnaast maakt videobewaking het mogelijk inbrekers op beeld vast te leggen. Door middel van 'forensic search' kunt u beeldmateriaal achteraf eenvoudig doorzoeken en kunt u hoge kwaliteit beeldmateriaal van een inbraak overhandigen aan de politie.

 

Op maat gemaakt
Bosch Energy and Building Solutions is zeer ervaren in het speciaal ontwikkelen van maatwerk. Hebt u een productiefaciliteit die net even anders ingericht moet worden dan standaard. Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

 

Meer weten?
In het hoofdstuk Onze oplossingen vindt u algemene informatie over onze veiligheids- en beveiligingsoplossingen.

 

(Petro)chemische industrie

 

Overzicht voor meer veiligheid
Bedrijven binnen de (petro)chemische industrie hebben te maken met een aantal risico's op het gebied van beveiliging en veiligheid. Op de grote terreinen kan het bijvoorbeeld lastig zijn om overzicht te krijgen en te houden. Het gevaar bestaat dat indringers (activisten, saboteurs, inbrekers, terroristen e.d.) het terrein proberen op te komen of goederen proberen te stelen. Zeker diefstal van chemische stoffen kan ernstige gevolgen hebben.

Terreinbeveiliging in combinatie met videobewaking kan u helpen overzicht te houden en ongewenste indringing en verdacht gedrag door middel van intelligente videoanalyse (IVA) te detecteren. Het systeem geeft bijvoorbeeld direct een melding wanneer iemand zonder toestemming door de poort probeert te komen of iemand over het hek klimt.

 

Vroegtijdige detectie van brand
Brand kan binnen de (petro)chemische industrie ernstige gevolgen hebben en veel mensen in gevaar brengen. De kans op ontploffingsgevaar is met name groot bij bedrijven die gevaarlijke stoffen in productie of in opslag hebben. Brandveiligheid speelt daarom binnen deze tak van de industrie een extra belangrijke rol.

Detectie in een vroeg stadium is van groot belang om effectief te kunnen reageren en de schade zoveel mogelijk te beperken. Wij beschikken over een breed aanbod van middelen op het gebied van brandveiligheid, die voorzien zijn van de nieuwste technieken. Graag adviseren wij u over welke middelen het meest geschikt zijn voor uw locatie.

Onze expertise reikt verder dan alleen de kennis en kundigheid betreffende brand en ontruiming. Wij beschikken tevens over ruimschootse ervaring met BRZO- en ISPS-regelgeving.

 

Explosieveilig
Uiteraard zijn relevante producten verkrijgbaar in ATEX-uitvoering. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

 

Meer weten?
In het hoofdstuk Onze oplossingen vindt u algemene informatie over onze veiligheids- en beveiligingsoplossingen.

 

Benieuwd naar onze referentieprojecten in deze branche? U vindt ze hier:

Wilt u meer weten? Lees dan onze brochure voor de chemie/procesindustrie.

Lees hier relevante artikelen en meld u aan om ze maandelijks te ontvangen.

Hebt u vragen? Neem dan contact met mij op!