Gezondheidszorg | Onze markten

 

De zorg is aan veel veranderingen onderhevig. Deze veranderingen vragen om op een andere manier naar veiligheid en beveiliging van zorginstellingen te kijken. De bezuinigingen mogen namelijk niet ten koste van de gezondheid en de veiligheid van patiënten gaan.

Ook personeelsleden moeten zich veilig blijven voelen op de werkvloer. Van speciale 'alleen-werk'-oplossingen tot systemen voor toegangscontrole, branddetectie en ontruimingsinstallaties, wij hebben de mogelijkheden in huis om binnen de gezondheidszorg de veiligheid te vergroten en te waarborgen.

Hiermee garanderen wij u persoonlijke veiligheid en een veilige werkomgeving, rekening houdend met de huidige eisen van overheid en verzekeringsmaatschappijen, kostenefficiënte systemen en met ontwikkelingen binnen het primaire zorgproces.

Wilt u meer weten over onze oplossingen? Ga naar Onze oplossingen.

 
 

Ziekenhuizen

 

Overzicht en controle vanuit één centraal punt
Ziekenhuizen zijn vaak grote complexen bestaande uit meerdere gebouwen en vestigingen. Dit maakt het moeilijk om overzicht en grip te houden op de totale organisatie. Ons managementsysteem maakt het mogelijk om alle systemen vanuit één centraal punt te bedienen. Diverse oplossingen kunnen hierin worden ondergebracht, zoals branddetectiesystemen, ontruimingssystemen, toegangscontrolesystemen en systemen voor crisismanagement.

Verboden toegang voor onbevoegden
In ziekenhuizen worden medicijnen en vertrouwelijke patiëntendossiers opgeslagen. Toegangscontrole helpt u te voorkomen dat medicijnen en dossiers in verkeerde handen vallen. Ook geven onze systemen u inzicht in wie zich in bepaalde ruimtes bevinden en maken ze het mogelijk onbevoegden buiten de operatiekamers en andere cruciale ruimtes te houden.

 

De veelzijdigheid van camerabewaking
Camerabewaking kan worden ingezet voor diverse doeleinden. Zo kunnen camera's in de operatiekamer een educatieve functie hebben om operaties terug te kijken en medische studenten kennis te laten maken met de praktijk. Maar ook op de babyafdeling kunnen camera's ingezet worden, zodat ouders hun baby in het ziekenhuis vanuit huis kunnen zien. Daarnaast maken onze systemen voor camerabewaking het mogelijk om effectief en efficiënt te reageren op ongewenste situaties binnen en buiten het ziekenhuis.

Om in- en uitgangen buiten de reguliere openingstijden op effectieve wijze tegen onbevoegden te beveiligen, kan sensorgestuurde videobewaking met verlichting zinvol zijn. Hiermee kunt u ongenode gasten op de buitenterreinen tijdig detecteren. We houden bij al onze video-oplossingen uiteraard rekening met de camerawet, privacywet van patiënten en overige regelgeving.

 

Snel en correct handelen bij brand
Bij de uitbraak van brand moeten patiënten en andere aanwezigen zo snel mogelijk in veiligheid worden gebracht. Branddetectie in een vroeg stadium is daarom van groot belang. Daarnaast kunnen door middel van vooraf vastgestelde aansturingen, zoals voor branddeuren, nooddeuren en liften, situaties met brandgevaar op veilige wijze worden afgehandeld. Wij beschikken over een breed aanbod van middelen op het gebied van brandveiligheid, die voorzien zijn van de nieuwste technieken. Bosch Energy and Building Solutions is gecertificeerd voor zowel het ontwerpen, leveren en onderhouden van brandmeld- en ontruimingsinstallaties, zodat voldoen kan worden aan de geldende normen en wettelijke regels die gelden binnen de gezondheidszorg. Graag adviseren wij u over welke middelen het meest geschikt zijn voor uw locatie.

 

Calamiteit? Iedereen op de hoogte!
Een ziekenhuis draagt zorg voor veel mensen, zowel patiënten als bezoekers en medewerkers. Bij brand, geweld of een andere calamiteit is het daarom belangrijk zo snel en correct mogelijk iedereen te informeren en de ontruiming zo rustig mogelijk te laten verlopen. Om paniek te voorkomen, maken wij bij ziekenhuizen vaak gebruik van gesproken-woord-ontruiming, die mensen informeert en duidelijke instructies geeft. Ook is het mogelijk om alleen personeelsleden te informeren, die vervolgens de ontruiming van patiënten en bezoekers in gang zetten. Het kan echter voorkomen dat tijdens een precisieoperatie uiterste concentratie nodig is. Een ontruimingsmelding is dan niet gewenst, omdat dit voor afleiding kan zorgen. Ook hier hebben wij oplossingen voor, om deze mensen op een gepaste manier tijdig te informeren.

 

Meer weten?
In het hoofdstuk Onze oplossingen vindt u algemene informatie over onze veiligheids- en beveiligingsoplossingen.

 

Verpleeghuizen en zorginstellingen

 

Onnodige meldingen voorkomen
In zorginstellingen kan brand ontstaan door onoplettendheid of vergeetachtigheid. Ook kan het voorkomen dat een brandmelder afgaat, terwijl er geen sprake is van een echte brand, maar alleen van rook. Bosch Energy and Building Solutions biedt u een breed assortiment detectoren en rookmelders. Goede detectoren die weten wanneer er echt sprake van brand is, zijn ontzettend belangrijk. Door de juiste middelen te kiezen, kan het aantal onnodige meldingen voorkomen worden. Dat vergroot in de eerste plaats de veiligheid van de bewoners, maar bespaart u ook veel tijd en geld.

Wanneer toch onverhoopt echt brand is uitgebroken, is ontruiming van cruciaal belang. De systemen van Bosch ondersteunen u en helpen u de onruiming zo snel en toch overzichtelijk mogelijk te laten verlopen. De kans op paniek bij bewoners wordt daarmee verkleind.

 

Alarm slaan in geval van nood
Mensen die werkzaam zijn in de zorg worden regelmatig geconfronteerd met potentieel gevaarlijke situaties. Het is daarom van groot belang dat er geen vertraging optreedt wanneer zij hulp nodig hebben. Wij bieden daarom meerdere oplossingen om uw personeel ter plaatse te beschermen en te informeren.

Eén van die oplossingen is een polstracker met noodknop, die zowel binnen als buiten functioneert. Wanneer de situatie uit de hand dreigt te lopen, kunnen collega’s of medewerkers uit de meldkamer direct assistentie verlenen. Door de integratie met specifieke alarmen, locatiedetectie, berichtgeving en spraakcommunicatie creëren we snelle en betrouwbare ondersteuning.

 

Nurse-call
Ter aanvulling op bovenstaande oplossingen, behoort het NurseCall-systeem ook tot één van onze mogelijkheden. Met dit systeem kunnen bewoners van seniorenwoningen, verzorgingshuizen en andere woonzorginstellingen eenvoudig hulp oproepen door slechts op de alarmtoets op de pols of een wandzender te drukken.

Het alarm wordt naar de NurseCall-hoofdunit verstuurd en kan worden doorgestuurd naar een dect-telefoon of pager van de dienstdoende verpleger. De bron van het alarm wordt aangegeven per etage, kamer en bed, zodat u precies weet waar zorg verleend moet worden.

 

Meer weten?
In het hoofdstuk Onze oplossingen vindt u algemene informatie over onze veiligheids- en beveiligingsoplossingen.

 

Benieuwd naar onze referentieprojecten in deze branche? U vindt ze hier:

Wilt u meer weten? Lees dan onze brochure voor de zorgsector.

Lees hier relevante artikelen en meld u aan om ze maandelijks te ontvangen.

Hebt u vragen? Neem dan contact met mij op!