Cultuur & entertainment | Onze markten

 

Beveiliging en veiligheid spelen een grote rol binnen de cultuursector. Musea en galerieën willen hun kunst voor een breed publiek toegankelijk maken, maar hebben ook te maken met vandalen en de kans op diefstal. Dit vraagt om oplossingen die gecombineerd kunnen worden met de openingstijden en die berekend zijn op de handelswijze van criminelen. Ook kastelen en monumenten moeten vanwege hun historische waarde beschermd worden tegen het toenemende vandalisme.

Stadions en evenementlocaties hebben anderzijds vooral te maken met hooligans en de veiligheid van grote groepen mensen. Zij moeten voorbereid zijn op terroristische aanslagen, rellen, geweld en evacuaties. Met behulp van een individueel en allesomvattend beveiligingssysteem kunt u door middel van preventieve maatregelen de veiligheid verhogen en effectief ingrijpen bij onrust of een calamiteit.

Wilt u meer weten over onze oplossingen? Ga naar Onze oplossingen.

 
 

Musea

 

Beveiliging van waardevolle kunst
Het verloren gaan van kunst door brand, diefstal of vernieling is de grootste bedreiging voor een kunstcollectie. Daarom is de museumwereld één van de plaatsen waar onder andere camerabewaking wordt ingezet ter observatie van de kunst en het signaleren van afwijkend gedrag van personen. Dankzij video content analysis van Bosch worden het wegnemen van een kunstobject of afwijkend gedrag van personen direct gesignaleerd. Video content analysis biedt daarnaast nog talloze andere mogelijkheden, zoals het tellen van bezoekersaantallen of het snel en slim doorzoeken van opgenomen beeldmateriaal door middel van 'forensic search'. Uiteraard houden we bij al onze video-oplossingen rekening met van toepassing zijnde regelgeving zoals de camerawet en wet bescherming persoonsgegevens.

Geef criminelen geen kans

Ieder museum probeert zich goed te beveiligen tegen mogelijke inbraken en vernieling. Criminelen bereiden zich echter ook steeds beter voor, zeker bij het plannen van een grote kunstroof. Het is daarom van het grootste belang om ongewenste indringing al vroegtijdig te signaleren. Want, hoe eerder de detectie, deste sneller kunnen maatregelen getroffen worden om een incident te stoppen. Afhankelijk van uw situatie zijn diverse scenario's denkbaar, zoals het toepassen van grond- of radardetectie, detectie aan (monumentale) gevels, daken en vloeren. Bosch Energy and Building Solutions beschikt over een uitgebreid scala aan professionele detectiemiddelen die onmiddellijke melding maken van mogelijke sabotageacties en ongewenste indringing.

 
 

Bescherming tegen brand
Niet alleen personen binnen het museum, maar ook de kunstcollectie dient beschermd te worden tegen brand. Vroegtijdige branddetectie is daarom van cruciaal belang, zodat alle aanwezigen én de waardevolle kunst in veiligheid gebracht kunnen worden. Om aanwezigen eenduidig en snel te kunnen informeren en het gebouw gecontroleerd te kunnen ontruimen is ook een ontruimingssysteem van onschatbare waarde.

Speciaal voor musea ontwikkelde Bosch de vlakke rookmelder die nauwelijks zichtbaar geïntegreerd kan worden in het interieur. Met deze onzichtbare rookdetectie blijft de gehele architectuur van het museum in tact en leidt het de bezoekers niet af van de inspirerende kunstomgeving.

 

Maatwerk
Uw omgeving vereist een specifieke, op uw museum afgestemde aanpak. Bosch Energy and Building Solutions biedt u dit maatwerk op het gebied van veiligheid en beveiliging en beschikt tevens over jarenlange ervaring bij diverse musea. Onze specialisten gaan graag met u in gesprek om samen met u de beste oplossing te bepalen. .

 

Meer weten?
In het hoofdstuk Onze oplossingen vindt u algemene informatie over onze veiligheids- en beveiligingsoplossingen.

 

Evenementlocaties & stadions

 

De ogen in uw achterhoofd
Goede beveiliging in en van evenementlocaties vormt een uitdaging, waarbij stadions beslist bovenaan de lijst staan. Dit heeft vooral te maken met de regelmatige rellen, spreekkoren en het vandalisme ten tijde van voetbalwedstrijden. Video content analysis van Bosch Energy and Building Solutions maakt het mogelijk het publiek tijdens een wedstrijd in de gaten te houden en onruststokers in beeld te brengen. Door audioanalyse en videosurveillance te combineren, kunnen de eerste signalen van bijvoorbeeld spreekkoren worden opgevangen. Hierdoor kan men vroegtijdig maatregelen treffen en zo een mogelijke escalatie voorkomen. Het opgenomen beeldmateriaal kan achteraf snel en slim doorzocht worden door middel van ‘forensic search’. Op basis van specifieke kenmerken kan achterhaald worden wie de onruststokers waren en wat zij gedaan hebben. Uiteraard houden we bij al onze video-oplossingen rekening met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals de camerawet en wet bescherming persoonsgegevens.

 

Houd hooligans buiten
Om al voorafgaand aan de wedstrijd hooligans met een stadionverbod buiten de deur te houden, kan intelilgente toegangscontrole worden ingezet. Door de toegangssystemen van Bosch weet u op ieder moment wie zich waar en wanneer toegang heeft verschaft tot het stadion. Toegangscontrole kan ondersteund en uitgebreid worden met video content analysis. Parameters, zoals gezichtskenmerken, worden ingevoerd in het videomanagementsysteem, zodat een melding binnenkomt wanneer iemand met een stadionverbod bij de toegangscontrole binnen probeert te komen.

 

Snel en overzichtelijk ontruimen
Op evenementlocaties en stadions zijn vaak veel mensen aanwezig. In geval van een (terroristische) dreiging of calamiteit is het van groot belang dat het publiek snel en toch overzichtelijk geëvacueerd wordt. Onze ontruimingssystemen bieden hierin ondersteuning. Een alarm attendeert het publiek op het gevaar en gesproken-woord-ontruiming informeert het publiek en begeleidt mensen snel en effectief naar een veilige plek.

 

Multifunctionele systemen
De geluidssystemen van Bosch kunnen tijdens een ontruiming, maar ook voor andere doeleinden worden ingezet. Terwijl het publiek wacht tot de wedstrijd van start gaat of het concert begint, is muziek op de achtergrond een goede sfeermaker. Daarnaast kunnen dezelfde systemen ingezet worden als omroepsysteem voor de stadionspeaker en/of voor informatie aan de aanwezigen.

 

Maatwerk
Als maatwerkspecialist kan Bosch Energy and Building Solutions u op maat gemaakte oplossingen bieden voor de veiligheid en beveiliging van uw evenementlocatie of stadion. Wij beschikken over jarenlange ervaring op het gebied van entertainment. Graag gaan onze specialisten met u in gesprek om samen vorm te geven aan uw veiligheids- en/of beveiligingsvraagstukken.

 

Meer weten?
In het hoofdstuk Onze oplossingen vindt u algemene informatie over onze veiligheids- en beveiligingsoplossingen.

 

Kastelen & monumenten

 

Optimale bescherming tegen inbraak, diefstal en vandalisme
Dankzij onze oplossingen kan elke verandering aan een object, zelfs de kleur, direct worden herkend en gemeld. Bovendien kunt u met behulp van videosensoren verdacht gedrag detecteren en analyseren. Hierdoor kunt u direct preventieve en/of corrigerende maatregelen treffen, om diefstal, inbraak en vandalisme te voorkomen en effectief te bestrijden. Daarnaast maken toegangscontrolesystemen het mogelijk om toegang met verschillende bevoegdheden in te stellen en te beheren, om zodoende een nauwkeurige registratie bij te houden en onbevoegden buiten de deur te houden.

Uitstraling onaangetast
Wij bieden u op maat gemaakte beveiligingsoplossingen die optimaal zijn afgestemd op monumentale panden, zoals kastelen. In veel gevallen kunnen voor de installatie van de beveiligingstechniek bestaande kabelnetwerken worden gebruikt. In andere gevallen kunnen draadloze toepassingen uitkomst bieden. Dat heeft voor u als voordeel dat de authenticiteit van uw pand behouden blijft en dat tegelijkertijd aan alle wet- en regelgeving kan worden voldaan.

 

Snel en effectief handelen bij brand
Brand voorkomen is de beste optie. Als er echter toch een brand uitbreekt, wilt u natuurlijk zo snel mogelijk actie ondernemen om ernstige schade, of nog erger, volledig verlies te voorkomen. Dankzij onze brandmeld- en ontruimingssystemen kunt u beginnende branden al bij het ontstaan signaleren en een noodzakelijke evacuatie veilig en overzichtelijk in gang zetten. Dit helpt u de aanwezigen in veiligheid te brengen en de schade aan te beperken.

 

Maatwerk
Monumentale panden vereisen een specifieke maatwerk-aanpak met zorg voor de details. Bosch Energy and Building Solutions heeft jarenlange ervaring met monumentale panden en kan u als specialist het gewenste maatwerk bieden. Onze specialisten gaan hierover graag met u in gesprek.

 

Meer weten?
In het hoofdstuk Onze oplossingen vindt u algemene informatie over onze veiligheids- en beveiligingsoplossingen.

 

Benieuwd naar onze referentieprojecten in deze branche? U vindt ze hier:

Wilt u meer weten? Lees dan onze brochure voor entertainmentinfrastructuur.

Lees hier relevante artikelen en meld u aan om ze maandelijks te ontvangen.

Hebt u vragen? Neem dan contact met mij op!