Chemie | Onze markten

 

Bij chemische bedrijven zijn de risico’s groot en kunnen de gevolgen van calamiteiten enorm zijn. Van ernstig persoonlijk letsel tot een milieuramp van ongekende omvang. Calamiteiten gaan vrijwel altijd gepaard met financiële schade en imagoschade. Bovendien kan de continuïteit van de complete onderneming in gevaar komen.

Daarnaast drukken steeds zwaardere wetten en regels op bedrijven binnen de chemische industrie. Het niet voldoen aan wettelijke eisen, normen en richtlijnen kan uw bedrijf hoge boetes opleveren of zelfs tot een slot op het hek leiden. Redenen genoeg om de veiligheid van bedrijfsprocessen, medewerkers, omwonenden en het milieu goed te bewaken. Wij zijn op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en bepalen graag samen met u welke maatregelen genomen moeten worden om aan al deze wettelijke eisen te voldoen.

Door systemen als gas- & branddetectie, ontruiming en brandmeldinstallaties, camerabewaking, toegangscontrole, inbraakbeveiliging e.d. te integreren, wordt zekerheid gecreëerd in kwetsbare gebieden.

Daarnaast biedt ons crisismanagementsysteem ondersteuning tijdens een crisis. Het helpt u bij het nemen van beslissingen en het ondernemen van de juiste actie, om de gevolgen van een crisis te beperken.

Meer weten over onze oplossingen? Ga naar Onze oplossingen.

 
 

BRZO-bedrijven

 

Besluit Risico’s Zware Ongevallen (2015)
Bedrijven waarin boven een bepaalde drempelwaarde grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, vallen in het kader van de Europese Seveso III-richtlijn, onder de werking van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 (BRZO). Voor deze bedrijven gelden steeds zwaardere wetten en regels. BRZO-bedrijven zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om binnen een bepaalde tijd een rapportage van een calamiteit naar alle betrokkenen te sturen. Bedrijven die niet voldoen aan de wet- en regelgeving hebben kans op hoge boetes of zelfs sluiting.

 

Een vloedgolf aan informatie
De wet- en regelgeving is complex van aard en dat maakt het erg lastig om tijdens een crisis effectief en efficiënt te handelen. Het kost veel tijd om in de papieren handboeken op zoek te gaan naar de procedures en regels die op de situatie van toepassing zijn. Die tijd is zeker tijdens een crisis zeer kostbaar. Ook krijgt u te maken met verschillende betrokken partijen die tijdig geïnformeerd moeten worden. Maar aan wie moet u welke informatie verstrekken? U wordt overspoeld met informatie. Is automatiseren niet een betere oplossing?

 

Ondersteuning tijdens een crisis
Om hoge boetes en overige sancties te voorkomen, zijn een feilloos werkend observatie- en detectiesysteem, geautomatiseerde signalering, strakke procedures en een goed werkend crisismanagementsysteem noodzakelijk. Met ons crisismanagementsysteem, inclusief een geautomatiseerd calamiteitenhandboek, zijn de procedures tijdens een crisis eenvoudig te volgen, uit te voeren en direct te documenteren in een rapport. Het systeem begeleidt de operators in de meldkamer stap voor stap, zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen. Ook worden de gewenste rapportages automatisch naar de juiste instanties gestuurd in overeenstemming met het op dat moment geldende grip-niveau. Dit helpt u om tijdens een crisis te voldoen aan de wet- en regelgeving van de BRZO 2015.

 

Meer weten?
In het hoofdstuk Onze oplossingen vindt u algemene informatie over onze veiligheids- en beveiligingsoplossingen.

 

ISPS-bedrijven

 

Beveiliging van een belangrijke schakel
Haventerreinen en zeeschepen hebben te maken met diverse gevaren en uitdagingen, zoals diefstal van materiaal of persoonlijke eigendommen, smokkel, sabotage, terrorisme en verstekelingen. Havens zijn een belangrijke schakel binnen de transport en logistiek, waar vaak veel dure goederen opgeslagen en vervoerd worden. Er zijn veel mensen, maar vaak nog veel meer goederen aanwezig. Dat maakt het soms onmogelijk om elke lading te controleren. De kans op criminaliteit is hierdoor groot. Om de veiligheid binnen deze gebieden te vergroten, is de Internationale Code voor de Beveiliging van Schepen en Havenfaciliteiten (ISPS) opgesteld. Deze code bevat eisen om de beveiliging van schepen, havenfaciliteiten en overheidsinstellingen te bevorderen.

 

Voldoen aan de ISPS
De beveiliging van haventerreinen en zeeschepen moet nauwkeurig zijn omschreven. Terminals waar zeeschepen worden afgehandeld zijn verplicht om een risicobeoordeling en beveiligingsplan op te stellen. De risicobeoordeling en het beveiligingsplan worden gecontroleerd en beoordeeld door het ISPS Toetsingsteam dat bestaat uit politie, douane en Havenbedrijf. Om te controleren of iedereen voorbereid is op een calamiteit, moet eenmaal per kwartaal een eenvoudige, en eenmaal per kalenderjaar een uitgebreide oefening worden gedaan. Het niet voldoen aan de regels leidt tot een aanvaring met de zeehavenpolitie en de inspectiedienst van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

Indringers in beeld
Op grote haventerreinen en zeeschepen kan het lastig zijn overzicht te houden en verdacht gedrag te signaleren. Terreinbeveiliging in combinatie met videobewaking kan u hierbij helpen. Door middel van 'forensic search' kunt u slim en snel al het beeldmateriaal doorzoeken om indringers op te sporen en verdacht gedrag te signaleren. In geval van diefstal of een ander incident is het mogelijk om livebeelden door te schakelen naar onze meldkamer. Zo kunnen wij met u meekijken en kunnen we, indien nodig, de juiste instanties inschakelen.

 

Ondersteuning tijdens een crisis
In geval van een crisis, zijn een feilloos werkend observatie- en detectiesysteem, geautomatiseerde signalering, strakke procedures en een goed werkend crisismanagementsysteem noodzakelijk. Met ons crisismanagementsysteem, inclusief een geautomatiseerd calamiteitenhandboek, zijn de procedures tijdens een crisis eenvoudig te volgen, uit te voeren en direct te documenteren. Het systeem begeleidt de operators in de meldkamer stap voor stap, zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen. Dit helpt u om tijdens een crisis te voldoen aan de wet- en regelgeving van de ISPS-code.

 

Meer weten?
In het hoofdstuk Onze oplossingen vindt u algemene informatie over onze veiligheids- en beveiligingsoplossingen.

 

Benieuwd naar onze referentieprojecten in deze branche? U vindt ze hier:

Wilt u meer weten? Lees dan onze brochure voor de chemie/procesindustrie.

Lees hier relevante artikelen en meld u aan om ze maandelijks te ontvangen.

Hebt u vragen? Neem dan contact met mij op!