Training & opleidingen

 

Technische ontwikkelingen gaan in razendsnel tempo de wereld over. Zo ook de ontwikkelingen bij Bosch Energy and Building Solutions, waar we inmiddels van 'hardware-installateur' naar 'systeemintegrator' gegroeid zijn. Om deze ontwikkelingen bij te kunnen benen is het van groot belang dat onze medewerkers voortdurend en adequate worden bijgeschoold. Bosch wil tenslotte de markt niet alleen voorzien van innovatieve producten, maar ook van excellente dienstverlening.

Niet alleen aan onze medewerkers, maar ook aan onze klanten kunnen wij diverse opleidingen en trainingen bieden, om de nieuwste oplossingen efficiënt en snel te leren bedienen. Voor meer informatie over ons trainingsaanbod, kunt u contact opnemen met één van onze accountmanagers.

 
 

Trainingen

Het overdragen van kennis kan worden beschouwd als een vak apart, niet iedereen beschikt over de noodzakelijke didactische vaardigheden en het geduld om kennis over te brengen. Mede door vragen van onze klanten om een professionele training/gebruikersinstructie te verzorgen, was een reden voor Bosch hier eens goed over na te denken. Daarbij is een scheiding gemaakt tussen de trainingen die voor een (eind)gebruiker worden verzorgd en trainingen voor een meer ervaren systeembeheerder waarbij de nadruk op techniek ligt.

Voor het verzorgen van de eerstgenoemde trainingen maakt Bosch sinds een aantal jaren gebruik van communicatiespecialisten die over de noodzakelijke didactische vaardigheden beschikken. In een voorontwerpfase gaan zij de dialoog met de klant aan om te inventariseren waar zijn/haar behoefte ligt, het aantal medewerkers dat opgeleid dient te worden en het niveau waarop moet worden aangesloten. Op basis van het voorontwerp wordt een op maat gesneden opleidingsplan aangeboden.

Trainingen kunnen op locatie bij de klant plaats vinden, eventueel in verschillende shifts en zijn desgewenst ook bij Bosch Energy and Building Solutions in Hoevelaken te volgen. Van de training wordt een quick reference guide opgesteld die de medewerkers van de klant als naslagwerk meekrijgen. Tijdens de trainingssessies die bij voorkeur een interactief karakter hebben is er ruimte en aandacht voor vragen van de deelnemers, die als feedback in de evaluatie worden meegenomen.

Op deze wijze wordt een nieuw systeem beter gedragen in de organisatie wat zeker zijn effect op het rendement van de gedane investering gaat hebben. Met deze dienstverlening wil Bosch graag bijdragen aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van zijn klanten en medewerkers.

 

Opgeleid Persoon

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor personen binnen uw organisatie die het beheer, controle en onderhoud van een brandmeldinstallatie (BMI) moeten gaan uitvoeren volgens de NEN 2654-1.

Toelating
Aan deze opleiding worden geen specifieke toelatingseisen gesteld. Het is wenselijk dat de deelnemer affiniteit heeft met de eigen BHV-organisatie en vertrouwd is met techniek en technische problemen van installaties.

Doel
Na het volgend van de opleiding Beheerder Brandmeld installatie is de deelnemer in staat om het beheer te voeren over een brandmeldinstallatie en kent zijn plaats binnen de veiligheidsorganisatie van het bedrijf. Hierdoor moet het aantal ongewenste meldingen afnemen.

Documentatie
Het cursusboek Beheerder Brandmeldinstallatie van het NIBHV conform de NEN-2654-1. Alle cursisten sluiten deze cursus af met praktijkoefeningen en een theorie-examen.

Duur van het opleidingstraject
Twee dagdelen van 4 uur inclusief praktijktoetsen en theorie-examen.
Voorafgaand aan de opleiding ontvangt de cursist een huiswerkopdracht welke tijdens de cursus wordt behandeld. De cursist moet een aantal cases uitzoeken en hierover een verslag maken. Door deze manier van werken zal de cursist actief voorafgaand aan de cursus bezig zijn met zijn of haar brandmeldsysteem. Op de cursusdag zal de uitkomst van de vragen als een rode draad door de opleiding lopen, waardoor er gebruik wordt gemaakt van het zelfontdekkend leren en het opnamen niveau 90% is. Deze opdracht telt mee voor het examen.

Examinering en certificering
De opleiding wordt afgesloten met een competentietoets en een schriftelijk examen. Bij voldoende resultaat wordt het diploma Beheerder Brandmeldinstallatie van het NIBHV behaald.

De opleiding vindt plaats in Zevenbergen, maar kan bij een voldoende aantal deelnemers van eenzelfde opdrachtgever, ook op locatie gegeven worden.