Toegangsbeheer | Onze oplossingen

 

Overzicht en herkenning
Op plaatsen waar sprake is van een continue stroom van mensen, voertuigen en goederen is het belangrijk overzicht te houden en alleen toegang te verlenen aan geautoriseerde personen en voertuigen. Enerzijds is hier fysieke beveiliging voor nodig in de vorm van hekwerken, slagbomen, tourniquets en dergelijke. Anderzijds speelt elektronische beveiliging in de vorm van toegangslezers en intercoms een belangrijke rol. Door de combinatie van fysieke en elektronische beveiliging hebben alleen bevoegden, zoals eigen medewerkers, direct toegang tot het terrein. Bezoekers en leveranciers krijgen pas toegang nadat eigen medewerkers hier toestemming voor hebben gegeven. De toegang tot uw terrein wordt hierdoor voor onbevoegden bemoeilijkt.

Terreinbewaking middels videocamera's die voorzien zijn van video content analysis kunnen direct signaleren als ongewenste acties op het terrein worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het beklimmen van een hek. Hierover meer in het hoofdstuk videobewaking.

 
 

Kentekenregistratie
Bosch Energy and Building Solutions voorziet ook in camerasystemen met kentekenregistratie. Voertuigen met in het systeem geautoriseerde kentekens krijgen automatisch toegang tot het terrein, doordat de camera's deze kentekens herkennen. De bestuurders van voertuigen met onbekende kentekens zullen zich eerst moeten melden via een intercom of een toegangspas. Zonder goedkeuring blijven onbekenden dus buiten de poort.

Daarnaast kunnen kentekens van ongewenste of zelfs gestolen voertuigen in het toegangscontrolesysteem worden geregistreerd. Het systeem geeft een melding, eventueel in combinatie met live-beelden, wanneer een dergelijk kenteken voor de poort staat.

 
 

Neem contact met ons op als u meer informatie wenst over onze oplossingen op gebied van toegangsbeheer en toegansgcontrole. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden die het beste passen bij uw organisatie en uw beveiligingsvraagstukken.