Indringersdetectie | Onze oplossingen

 

Verboden voor indringers
Goede terreinbeveiliging beschermt niet alleen tegen diefstal van persoonlijke en bedrijfseigendommen. Het verkleint ook de kans op vandalisme, smokkel, terroristische aanslagen en het verkrijgen van toegang tot uw terrein door activisten. Met name bij industriële en chemische sites en bij de terminals in havengebieden bestaan er verhoogde risico's. Het is daarom van groot belang om ongewenste indringing al vroegtijdig tegen te gaan.

 
 

Detecteer zo tijdig mogelijk
U kunt bij ons terecht voor oplossingen die de perimeter afschermen en voor oplossingen die indringers direct signaleren. In het hoofdstuk toegangsbeheer vindt u meer informatie over het fysiek afschermen van uw terrein.

Indringers die er toch in zijn geslaagd uw terrein binnen te dringen, kunnen met verschillende oplossingen direct gesignaleerd worden. Wij geven u enkele voorbeelden:

• Gronddetectie is voor de indringer niet zichtbaar, waardoor hij zich veilig waant en de pakkans vergroot wordt. Het geeft een alarm af zodra de indringer zich in het gebied met gronddetectie begeeft.

• Velddetectie daarentegen bevindt zich boven de grond en ontstaat uit een onzichtbare verbinding tussen twee bakens, die bij doorkruising een alarm afgeeft.

• Hekdetectie zorgt voor een melding wanneer iemand over een hek klimt of wanneer iemand probeert een hek door te knippen of te zagen.

• Dak- en muurdetectie bevinden zich in de laatste beveiligingsschil, voordat een indringer zich toegang tot een gebouw kan verschaffen. Deze vorm van detectie kan op verschillende manieren worden uitgevoerd en is volledig afhankelijk van het gebouw, de plek van de detectie en het doel.

 
 

De omgeving scannen
In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn, om naderende personen of vervoersmiddelen te detecteren al voordat ze het gebied van het te beveiligen object bereikt hebben. Een radar scant continue de omgeving en analyseert de beweging, het volume en de snelheid van het gedetecteerde, om eventuele valse alarmen veroorzaakt door dieren te minimaliseren. In combinatie met videobewaking is radardetectie een ideale oplossing, om grote terreinen, zoals havens en opslagterminals, ondanks het open karakter toch te bewaken tegen indringers.

 

Neem contact met ons op als u meer informatie wenst over onze oplossingen op gebied van indringersdetectie. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden die het beste passen bij uw organisatie en uw beveiligingsvraagstukken.