Toepassingsgebied

Toepassingsgebieden
 

Een crisis komt altijd onverwachts en kan overal voorkomen. Hoe groter de verwachtte gevolgen zijn van een noodsituatie, des te belangijker is het om een incident op effectieve en efficiënte wijze weer onder controle te krijgen. Met name in de procesindustrie kunnen de gevolgen van een crisis catastrofaal zijn. De procesindustrie, zoals de (petro)chemie, farmaceutische industrie, voedingsmiddelenindustrie of de energiebranche, heeft de focus daarom liggen op veilig en optimaal produceren.

Bosch Energy and Building Solutions heeft vanuit veiligheidsperspectief in samenwerking met een eindgebruiker het softwareplatform CrisisMaster ontwikkeld om crisisbeheer en de afhandeling van incidenten in goede banen te leiden. CrisisMaster is een waardevolle aanvulling voor bedrijven die te maken hebben met complexe wet- en regelgeving, veel procedures en waar het productieproces gevaarlijke risico's met zich meebrengt. Denk hierbij aan het gebruik van gevaarlijke stoffen, produceren en gebruik van chemicaliën, werken met elektriceit en/of gassen, etc.

Ook in andere omgevingen, bijvoorbeeld daar waar zich grote aantallen mensen bevinden, kan CrisisMaster uitkomst bieden. Eigenlijk overal waar men snel moet handelen en de veiligheid van mensen wil waarborgen is CrisisMaster een geschikte oplossing. Door de modulaire opbouw, kan men ervoor kiezen om het systeem met een kleiner aantal modules in te richten. CrisisMaster is dus ook uitermate geschikt voor ziekenhuizen, hogeschoolcomplexen, universiteiten, stadions en dergelijke.

Door CrisisMaster als oplossing in te zetten is elke procedure eenvoudig te volgen, uit te voeren en direct te documenteren in een rapport. Het vervangt het handboek op de meldkamer, voorziet in alle procedures en vergemakkelijkt de communicatie aanzienlijk. Daardoor levert het structureel kostbare tijdwinst op.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en inzet van een CrisisMaster op uw locatie.