CrisisMaster

 

Uw veiligheid in goede handen

Snelheid van handelen en goede communicatie zijn onontbeerlijk ten tijde van een crisis. Voorvallen uit het verleden laten zien dat trage of zelfs onjuiste informatie enorme gevolgen kan hebben. Het niet direct kunnen beschikken over de juiste gegevens van gevaarlijke stoffen of het te laat openen van poorten voor hulpverleners kan kostbare tijd kosten.

CrisisMaster is een complete en efficiënte oplossing voor het beheersen van elke calamiteit. Het is een crisismanagementsysteem waarbij systemen voor o.a. brandmelding, alarmering, ontruiming, toegangscontrole, aanwezigheidsdetectie en kritische communicatie samenwerken op één sterk platform.

Gebruikers kunnen met CrisisMaster eenvoudig alle procedures volgen, optimale communicatie verstrekken, incidenten rapporteren en snel en effectief handelen in geval van een calamiteit. Het systeem vervangt het handboek op de meldkamer en voorziet in alle procedures in relatie tot het handelen bij GRIP-situaties.

Mocht onverhoopt iets gebeuren op een locatie, dan neemt de CrisisMaster na de eerste melding de gebruiker mee in het gehele proces zonder dat hij of zij hierover na hoeft te denken. Op basis van de in het systeem ingevoerde informatie worden alle processen automatisch opgestart. Doordat de centralist slechts hoeft te monitoren, houdt men rust en overzicht in de meldkamer.
Gebruiker en hulpverleners zien in één oogopslag welke gevaarlijke stoffen waar liggen, waar werkzaamheden of wegafzettingen zijn op het terrein of van welke kant de wind komt. Het systeem elimineert daarmee alle onzekerheden die kunnen worden veroorzaakt door menselijk handelen.

Door de enorme snelheid waarmee dit gebeurt, kan dus ogenblikkelijk risicobeperkend worden gehandeld en wordt structureel kostbare tijdwinst geboekt.

Neem contact met ons op als u meer informatie wenst over CrisisMaster. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden die het beste passen bij uw organisatie en uw veiligheidsvraagstukken.

 

In 2014 werd CrisisMaster bekroond met de status 'Innovator' namens de vakjury van de procesinnovatieprijs.

 
 

Functionaliteiten CrisisMaster

 

CrisisMaster bevat een uitgebreid scala aan functionaliteiten. Zo kan een centralist bijvoorbeeld:

  • meldingen aannemen en actiepatronen uitvoeren;
  • apparatuur bedienen vanuit de plattegrond, zoals intercoms, poorten en camera’s;
  • overdrachtsrapportages maken;
  • werkzaamheden en wegafzettingen op het terrein bijhouden;
  • roosters van calamiteiten- en wachtdienstroosters invoeren en raadplegen;
  • informatie raadplegen over leidingen, handboeken en gevaarlijke stoffen, etc.;
  • weersomstandigheden raadplegen
  • snel formulieren opstellen en versturen aan veiligheidsregio of ander bevoegd gezag;
  • telefoons, portofoons en pagers oproepen;
  • hulpverleningsrapporten maken, bewerken, bekijken en e-mailen.

 

Communicatiemodule

 

Goede informatievoorziening aan betrokken partijen in geval van calamiteiten wordt steeds belangrijker binnen de regelgeving voor veiligheid. 70%-80% van een crisis draait tenslotte om communicatie; communicatie aan medewerkers en bezoekers, aan hulpverleners en betrokken instanties, maar ook aan omwonenden en eventueel de media.

Om die reden hebben wij CrisisMaster uitgebreid met een module voor communicatie. In geval van een calamiteit kunnen medewerkers en bezoekers nu ook geïnformeerd worden via SMS, SDS, smartapp en/of gesproken woord. Het verstrekken van een boodschap kan zowel handmatig als automatisch uitgevoerd worden.

Deze nieuwe module is flexibel in gebruik en biedt u de mogelijkheid zelf te bepalen in welk gebied welk audiobestand te horen is en welke groepen welk bericht ontvangen.

In twee eerder door ons gepubliceerde artikelen schreven wij reeds over communicatie bij crisissituaties. Onderstaand vindt u de links naar deze artikelen.