Brandbeheersing | Onze oplossingen

 

Geef brand geen kans!
Een brand kan grote gevolgen hebben voor uw organisatie. Wist u dat meer dan de helft van de bedrijven die een grote brand meemaken, binnen een jaar failliet is? Dat wilt u natuurlijk voorkomen! Onze oplossingen voor brandbeheersing maken het mogelijk brandhaarden in te dammen en de schade zoveel mogelijk te beperken.

Omdat de gevolgen van een brand groot kunnen zijn, is het belangrijk over de juiste beheersingsmiddelen te beschikken. Sprinklerinstallaties, gasblussers en schuimblussers behoren onder andere tot de mogelijkheden.

 

Minimaliseer schade

Blusinstallaties kunnen door de aansturing van een brandmeldcentrale snel met de brandbestrijding beginnen. Doorgaans dammen zij de uitbreiding van de brand in, zodat de brandschade wordt beperkt. Onze brandmeldsystemen kunnen aangesloten worden op diverse soorten blusinstallaties, zoals gasblus- en sprinklerinstallaties.

Afhankelijk van de goederen die in een ruimte aanwezig zijn, moet er een keuze gemaakt worden welk blusmiddel het meest geschikt is. Gasblusinstallaties zijn bijvoorbeeld uitermate geschikt voor datacenters waar veel elektronische apparatuur aanwezig is. Of voor de chemische industrie waar veel gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen. En ook wil men kostbare kunstwerken in musea niet bestrijden met water.

Wij adviseren u graag welke bestrijdingsmiddelen en -systemen het meest geschikt zijn voor uw organisatie.

 
 

Als iedere seconde telt
In geval van brand is het belangrijk dat de brandhaard zo snel mogelijk gedetecteerd en gemeld wordt. Hierdoor kunnen op tijd de juiste maatregelen genomen worden om ongevallen te voorkomen en schade te minimaliseren. Voor sommige organisaties is het echter belangrijk of zelfs verplicht om een brand automatisch door te laten melden naar een regionale of particuliere alarmcentrale (RAC/PAC).

Organisaties waar minder-zelfredzame personen verblijven, zijn bijvoorbeeld meestal verplicht een brand automatisch door te laten melden aan de brandweer (RAC), terwijl andere organisaties een brand enkel hoeven door te melden aan een particuliere alarmcentrale (PAC). In geval van brand voert de alarmcentrale de met het bedrijf afgesproken maatregelen uit. Zo wordt vaak nagegaan of er echt sprake is van brand, om uitruk van de brandweer door een onterechte melding te voorkomen.

Veel organisaties zijn echter vrij in het maken van die keuze. In het Bouwbesluit 2012 en/of uw gebruiksvergunning vindt u meer informatie en kunt u nagaan of automatische doormelding voor uw organisatie verplicht is.

 
 

OMS geeft zekerheid
OMS staat voor openbaar meldsysteem. Dit is het systeem dat u automatische doormelding naar de brandweer (RAC) of particuliere alarmcentrale (PAC) garandeert. Hierdoor kunt u in geval van brand altijd rekenen op snelle bijstand. Wilt u meer weten over het OMS van Bosch? Neem dan een kijkje op Openbaar meldsysteem.

Gecertificeerd voor OMS
Bosch Energy and Building Solutions is één van de drie organisaties in Nederland met een certificaat voor alarmtransmissiesystemen voor het openbaar meldsysteem. U vindt onze certificaten hier.

 
 

Neem contact met ons op als u meer informatie wenst over onze oplossingen op gebied van brandbeheersing. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden die het beste passen bij uw organisatie en uw veiligheidsvraagstukken.