Stop smokkelaars en houd uw haven veilig

 

‘Recordjaar drugsvangsten in Rotterdamse haven’ kopte de NOS recentelijk in een artikel over de recordhoeveelheid cocaïne die vorig jaar is onderschept; 13.312 kilo maar liefst. Ook berichtten instanties vorig jaar dat mensensmokkel is toegenomen. Diverse organisaties hebben dan ook hun zorgen geuit over de toenemende criminaliteit in de Nederlandse havens.

Zo ook Ingrid Meuwissen, oprichter van Port Security Center. Zij vertelt:
"Sinds de invoering van de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS-code) is de beveiliging op de havenfaciliteiten waarop de wetgeving van toepassing is, sterk verbeterd. Dit leidt ertoe dat criminelen uitwijken naar minder beveiligde terminals. Maar ook dat zij andere, vaak brutalere of intelligentere methoden toepassen. Tegelijkertijd zijn er de laatste jaren van overheidswege bezuinigingen doorgevoerd en worden naast of in plaats van fysieke controles steeds vaker administratieve controles toegepast. Hierdoor is het criminele speelveld sterk veranderd. De vraag is of de pakkans is toegenomen, gelijk gebleven of misschien zelfs verminderd. Feit is in elk geval dat een goede samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid cruciaal is voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit."

Hoogste tijd dus om u wat handreikingen te doen hoe deze problematiek aangepakt kan worden.

Wie is de zwakste schakel?

Ruim een jaar geleden is Rotterdam de campagne “Rotterdamse haven, veilige haven” gestart. Uit de cijfers van het afgelopen jaar is echter gebleken dat de veiligheid op veel punten nog verbeterd kan worden. Het smokkelen van mensen en verdovende middelen is namelijk nog steeds een groot probleem. Havenmedewerkers en douanepersoneel, die een ‘extra zakcentje’ willen bijverdienen of die zich in een dusdanige positie bevinden waardoor ze zich kunnen laten afpersen, vormen nog steeds een zwakke schakel in de gehele logistieke keten als het gaat om het waarborgen van de veiligheid. Volgens de douane en zeehavenpolitie is smokkel haast onmogelijk als medewerkers hier niet meer aan meewerken.

Niet alleen heeft u integere en betrouwbare medewerkers nodig; goede voorlichting aan medewerkers én de mogelijkheid om op eenvoudige en anonieme wijze melding te maken van misstanden zijn tevens van cruciaal belang. Medewerkers zijn namelijk de ogen en oren van uw organisatie. Betrokkenheid, verantwoordelijkheid en tevredenheid van de werknemers zijn slechts enkele sleutelwoorden die bijdragen aan het vergroten van de veiligheid. (Zie bijvoorbeeld ook één van onze eerdere artikelen: in behouden haven zijn, veiligheid & cultuur.). We zetten enkele tips voor u op een rij:

  • Doe een background-check bij aanname van nieuw personeel. Een goed screeningsproces is namelijk essentieel. Heeft hij/zij al een strafblad? Laat hem/haar bijvoorbeeld een recente VOG* overleggen.
  • Verstrek informatie aan het personeel (bewustwording). Wat wordt er van hen verwacht op de werkvloer? Waar moeten ze op letten? Wat dienen ze te melden en hoe?
  • Geef tips over do’s en dont’s. Denk hierbij ook aan het gebruik van sociale media op privégebied. Sociale media kan mensen kwetsbaar maken. Laat aan hand van voorbeelden zien waarmee mensen chantabel kunnen worden.
  • Zorg voor een prettige werksfeer. Het criminaliteits- en corruptiecijfer daalt als tevredenheid bij en betrokkenheid van medewerkers stijgt.

(*VOG = verklaring omtrent gedrag, die verstrekt wordt door het ministerie van Veiligheid en Justitie.)

Houd een oogje in het zeil

Camera’s zijn niet meer weg te denken als het gaat om het veilig houden van terreinen en gebouwen. Zij dienen ter ondersteuning van de menselijke ogen en oren. Mensen kunnen nu eenmaal niet alles tegelijk zien. Camera’s daarentegen kunnen dit wel, 24/7; zij slaan alle beelden op waardoor men op ieder gewenst tijdstip kan terugkijken. En zij kunnen alarmeren in geval van afwijkend gedrag of bij opvallende zaken. Camera’s uitgerust met video content analysis beschikken over de nieuwste en modernste technieken om terreinen en gebouwen effectief en efficiënt te kunnen monitoren. Video content analysis bestaat uit: intelligent video analytics, essential video analytics, tamper detection en intelligent tracking. Een hele mond vol, maar wat kunt u hier allemaal mee? De lijst met mogelijkheden is lang. Daarom geven we u een aantal voorbeelden die relevant zijn voor havengebieden.

Intelligente en essentiële video analytics kunnen o.a. ingezet worden om terreinen en kustlijnen te bewaken. De software is bijvoorbeeld in staat om personen en objecten te tellen, gezichten of kentekens te herkennen, beweging of juist stilstaande voertuigen te detecteren. In het bijbehorende videobewakingssysteem kan men desgewenst instellen bij welk actiepatroon men een automatisch alarm wil ontvangen. Bevindt een object of voertuig zich op een niet toegestane locatie? Houdt iemand zich op bij een omheining of wil er zelfs overheen klimmen? Of wil een onbevoegde midden in de nacht zich toegang verschaffen tot containers? Met een automatisch alarm bent u er altijd van verzekerd, dat het personeel in de meldkamer niets ontgaat.

Beveiligde beveiliging

Naast het feit dat technologie steeds geavanceerder en intelligenter wordt, worden criminelen helaas ook steeds slimmer. Of ze het nu zelf doen of door een vakkundige laten uitvoeren, criminelen zijn vaak al in staat om in onvoldoende beveiligde systemen binnen te dringen. Enerzijds kan de oorzaak hiervan liggen in een niet goed beveiligd netwerk, anderzijds zijn er op de Nederlandse markt ook matig te beveiligen systemen te koop. Goedkoop kan dan leiden tot onnodige beveiligingsrisico’s. Met een te hacken systeem kan de criminele organisatie zich bijvoorbeeld toegang verschaffen tot camera’s, toegangscontrole of zelfs tot de logistieke systemen van de terminals. Cybersecurity én goed te beveiligen apparatuur zijn dus minstens zo belangrijk om zowel de fysieke als de elektronische beveiliging zo waterdicht mogelijk te krijgen. Meer over cybersecurity kunt u lezen in één van onze eerder gepubliceerde artikelen: De strijd tegen cybercriminaliteit.

Is cybersecurity nog een te onbekend terrein voor u? Of heeft u behoefte aan ondersteuning bij het implementeren van de ISPS-code? Laat u dan goed adviseren. Port Security Center is zo’n instantie bij wie u terecht kunt voor informatie, advies en trainingen. Zij ondersteunen Port Facility Security Officers bij hun wettelijke verplichtingen in het kader van de ISPS-code en verzorgen periodiek collectieve oefeningen en beveiligingsgerelateerde trainingen. Meer informatie over Port Security Center vindt u op: www.portsecuritycenter.eu .

 
 
 

Dit artikel is speciaal geschreven voor de beveiligingsprofessional in havengebieden. Volg ons op LinkedIn of Twitter om maandelijks één van onze artikelen te lezen die gaan over veiligheid, beveiliging en crisismanagement. Bosch Security Projects adviseert u graag over high-risk security en staat u ter zijde bij uw complexe beveiligings- en veiligheidsvraagstukken. Meer weten? Neem dan contact met ons op.