Veiligheid en beveiliging tijdens een turnaround

 

In vrijwel de gehele (proces)industrie vindt minimaal één keer paar jaar een zogenoemde turnaround (TAR) plaats. Een dergelijke onderhoudsstop of stillegging van de fabriek of industriële site kost de organisatie voornamelijk productietijd en geld en moet daarom zo snel, effectief en efficiënt mogelijk plaatsvinden. Hoe kan men ervoor zorgen dat de beveiliging en veiligheid in deze periode gewaarborgd blijven, zonder dat het ten koste gaat van de tijd dat de fabriek stilligt?

Over het algemeen is bekend, dat als ergens tijdsdruk op staat men (veiligheids)regels wat minder nauw neemt, omdat het hieraan voldoen vaak meer tijd in beslag neemt dan wanneer men ze omzeilt. De meeste calamiteiten vinden echter plaats tijdens turnarounds, onderhoudswerkzaamheden of andere activiteiten waar derden bij betrokken zijn. Men kan niet simpelweg de hoofdpoort openzetten voor soms wel duizenden mensen, zonder hiervoor de juiste maatregelen getroffen te hebben. Er komen van over de hele wereld specialisten en (sub)contractors naar de locatie om te werken aan de installaties. Zij zijn standaard niet op de hoogte van alle lokale veiligheidsprocedures en -voorschriften.

Laten zien dat men tijdens een turnaround de veiligheid en beveiliging strak geregeld en op orde heeft, zorgt ervoor dat andere partijen de geldende veiligheids- en beveiligingsvoorschriften serieuzer nemen.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Zodra de ene TAR is afgerond, begint men vaak alweer aan de voorbereiding van de TAR van het komende jaar. In deze fase kan men reeds een aantal maatregelen treffen die de veiligheid en beveiliging kunnen verhogen. Vaak wordt op locatie een volledig contractorpark ingericht waar alle partijen tijdelijk gehuisvest worden. In de voorbereidingsfase is het zinvol om niet alleen na te denken over de huisvesting en facilitaire voorzieningen, maar ook over hoe de registratie, toegangscontrole en (video)bewaking geregeld worden. Een ander punt van aandacht is hoe alle veiligheidsvoorschriften in de verschillende talen van alle nationaliteiten kenbaar gemaakt kunnen worden. Instructies in eigen taal komen namelijk duidelijker over dan in een vreemde taal.

Tijd is geld

Een bedrijf met bijvoorbeeld 500 werknemers tijdens normale productiedagen, kan tijdens een stillegging van de site al gauw te maken krijgen met ruim 2500 mensen op de site. Een enorme toename van het aantal, waar de standaardtoegangscontrole vaak niet op ingericht is. De specialisten en (sub)contractors die uit allerlei landen worden ingevlogen werken meestal op uurbasis. Een duur grapje als men deze mensen moet laten wachten, om ze via de standaardtoegangsprocedures ingecheckt te krijgen. Met mobiele toegangscontrolesystemen kan men de capaciteit van de reguliere toegangscontrole enorm vergroten. Deze mobiele systemen kunnen tevens gekoppeld worden aan een administratief systeem, zodat ook de daadwerkelijk gewerkte uren afgerekend kunnen worden. Ook kunt u met de juiste controle hierop voorkomen dat er meer dan 12 uur per dag wordt gewerkt, waardoor hoge boetes worden vermeden. Samengevat bereikt u met een aantal eenvoudige maatregelen zo al een aantal voordelen:

  • Het vooraf registreren van (sub)contractors en online toesturen van toegangsbadges versnelt de incheckprocedures.
  • De locatie voorzien van mobiele toegangscontrolesystemen verkort kostbare wachttijden.
  • Het koppelen van de toegangscontrole aan een administratief systeem, vergroot de controle op het daadwerkelijk aantal gewerkte en dus factureerbare uren.
  • Én, u voorkomt hoge boetes, doordat u direct kunt ingrijpen als de grens van 12 werkuren per dag overschreden dreigt te worden.

Welcome to Holland

Ten tijde van een turnaround zijn er vele nationaliteiten op locatie van wie Nederlands en Engels niet de moedertaal is. Alhoewel vrijwel iedereen tegenwoordig wel een aardig woordje Engels spreekt, blijft de eigen taal toch altijd het meest prettig om te lezen of naar te luisteren. Dat geldt zeker als het gaat om informatie die snel en duidelijk bij iedereen overgebracht moet worden. Vooraf aan de turnaround kunnen aan alle anderstaligen uiteraard de veiligheidsvoorschriften en beveiligingsregels in eigen taal verstrekt worden. Op de locatie zelf zijn, voor mogelijke calamiteiten, de ontruimingssystemen tot nu toe meestal in één, misschien twee talen ingericht. Dat hoeft echter niet zo te zijn. De markt biedt ontruimingssystemen, waarmee men niet alleen kan switchen tussen verschillende talen of die per gebied een bepaalde taal kunnen laten horen, ook kan men via de communicatiemodule in het platform CrisisMaster zorgen dat ieder in zijn/haar eigen taal instructies te zien of te horen krijgt via telefoon of portofoon.

De juiste paraplu

Een turnaround kost veel geld. U wilt daarom zo min mogelijk additionele systemen aanschaffen die alleen bij de TAR gebruikt worden. Alhoewel je aan sommige investeringen niet ontkomt, is het raadzaam om bij de aanschaf van een nieuw veiligheids- of beveiligingssysteem goed na te denken over wat u aanschaft en waarvoor het allemaal benut kan worden. Ook hier geldt: goedkoop is vaak duurkoop. Laat u daarin goed voorlichten.

Waar u nu al wel vast over na kunt denken, zolang systemen nog niet aan vervanging toe zijn, is over een zogenoemd paraplu-platform. Een dergelijk overkoepelend systeem, staat als een soort paraplu over alle veiligheids-, beveiligings- en eventuele andere managementsystemen heen, ongeacht ven welke leverancier het afkomstig is. Een dergelijke ‘paraplu’ is niet alleen nuttig tijdens turnarounds, maar werpt ook zijn vruchten af in het dagelijks gebruik, waardoor het zich al snel dubbel en dwars terugverdiend. Vaak zijn dergelijke platforms, zoals CrisisMaster, op maat in te richten met modules die voor uw organisatie wenselijk zijn. Met de juiste paraplu kan de effectiviteit, efficiëntie en snelheid enorm verhoogd worden, wat tijd- en kostenbesparing oplevert.

 
 
 

Bosch Security Projects is dé partner als het gaat om veiligheids- en beveiligingsoplossingen waarop u kunt vertrouwen. Wij kennen uw veiligheids- en beveiligingsuitdagingen als het gaat om turnarounds en adviseren u graag over zowel tijdelijke als permanente oplossingen die u helpen de veiligheid te verhogen en de beveiliging te optimaliseren op de momenten dat het voor u echt noodzakelijk is.