Waarin schuilt het grootste gevaar?

 

Iedere onderneming heeft met bedrijfsrisico’s te maken en probeert deze door middel van risicomanagement beheersbaar te houden. Hoe groter de kans op een ongeval of incident én de gevolgen hiervan, des te groter het risico. Door middel van een risicoanalyse maakt een onderneming inzichtelijk waarin de grootste risico’s schuilen. Het in kaart brengen van de mogelijke soorten incidenten levert over het algemeen geen probleem op. Bij het daaraan verbinden van mogelijke gevolgen, worden sommige mogelijke gevolgen onvoldoende belicht of onderschat. In dit artikel lichten we de drie meest onderschatte bedrijfsrisico’s toe.

De naam hoog houden

Calamiteiten als brand, zware ongevallen of ontsnapping van gevaarlijke stoffen gaan gepaard met zowel directe als indirecte schade. De indirecte schades hiervan zijn het lastigst in te schatten. Wat zijn namelijk de gevolgen voor uw aansprakelijkheid? Hoe is het imago van uw organisatie na een calamiteit? En, hoe schadelijk was de calamiteit voor de reputatie van uw organisatie? Vragen waar u als beveiligingsexpert goed over na moet denken. Tegen aansprakelijkheid kunt u zich tot een bepaalde hoogte verzekeren. Imago- en reputatieschade zijn echter niet te verzekeren en kunnen een bedrijf na een calamiteit alsnog ernstig beschadigen.

Wat is het verschil tussen imagoschade en reputatieschade? Imago is het beeld dat de buitenwereld van een organisatie heeft. Het vertrouwen in een bedrijf of merk kan dramatisch kelderen, zodra de betreffende organisatie negatief in de publiciteit komt; zelfs als de consument niet eens gebruikt maakt van producten of diensten die deze organisatie levert. Reputatieschade daarentegen is het beeld dat belanghebbenden hebben van de organisatie. Dit betreft dan niet alleen de klanten, maar ook leveranciers, eigen personeel, omwonenden, milieuactivisten, etc.
Het spreekt voor zich dat het al heel lastig is geleden imagoschade weg te nemen. Imagoschade alleen zorgt er namelijk voor dat het lastig is om nieuwe klanten te werven. Bij reputatieschade wordt de organisatie rechtstreeks getroffen door verlies van klanten, vertrek van personeel, leveranciers die andere voorwaarden stellen, etc. Een bedrijf kan hier letterlijk aan ten onder gaan. Imagoschade komt zelden tot nooit zonder reputatieschade. Reputatieschade kan echter ook zonder imagoschade. Wees dus goed voorbereid en zuinig op je reputatie! Het is niet voor niets het grootste, maar ook meest onderschatte bedrijfsrisico.

Bent u op een cyberaanval voorbereid?

Cybercriminaliteit neemt de tweede plaats in van meest onderschatte bedrijfsrisico’s. Dat computers gehackt kunnen worden is algemeen bekend, ook het feit dat oplichters phishing-e-mails rondsturen met linkjes om op te klikken. De meeste organisaties zijn erop gericht om te voorkomen dat privacy geschonden wordt en vertrouwelijke informatie op straat komt te liggen Waar men echter niet vaak bij stilstaat is dat ook veel digitale beveiligingssystemen gehackt kunnen worden, zoals camera’s, videomanagement- of toegangscontrolesystemen. De markt voorziet gelukkig in beveiligingssystemen die goed bestand zijn tegen cyberaanvallen. Ook productieprocessen zijn tegenwoordig computergestuurd en bedrijven realiseren zich te weinig dat een hack in dit netwerk een volledige productielijn kan platleggen. Het cyberbewustzijn moet dus verder gaan dan het kantoor-automatiseringssysteem en het e-maildomein alleen. Zorg daarom in samenspraak met specialisten voor een gedegen actieplan, om u te beschermen tegen de diverse vormen van cybercriminaliteit, ook voor uw productie- en/of beveiligingssystemen. U kunt zich daarbij de volgende vragen stellen:

• Welke bestaande systemen in de organisatie zijn computergestuurd? Zijn deze ‘hack proof’?
• Zo nee, hoe kan ik ervoor zorgen dat ze ‘hack proof’ worden?
• Zijn nieuw aan te schaffen systemen ‘hack proof’?
• Hoe groot is de schade bij een geslaagde cyberaanval? En wat zijn de eventuele gevolgen hiervan?
• Welke acties en maatregelen zijn noodzakelijk na een geslaagde cyberaanval?

Denk aan het milieu

De laatste plaats in de top drie wordt ingenomen door milieuvervuiling. Meestal weten bedrijven in de industrie wel welke schadelijke of gevaarlijke stoffen ze produceren of welke er kunnen vrijkomen. Wat de gevolgen hiervan zijn in geval van een calamiteit wordt echter vaak onderschat. Zo kan bodemverontreiniging behoorlijke financiële gevolgen hebben, waar vaak niet goed over nagedacht is. Daarnaast gaat het risico op milieuvervuiling hand in hand met de eerder genoemde reputatie- en/of imagoschade.

U kunt een aantal acties ondernemen om te zorgen dat u in geval van calamiteiten niet voor verrassingen komt te staan. Laat u goed adviseren over nieuwe en bestaande systemen. Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de beperkingen? Denk daarbij ook aan systemen die buiten de scope van veiligheid en beveiliging vallen, zoals systemen die het productieproces sturen of ondersteunen. Laat een deskundige uw risicoanalyse checken om te zien of overal aan gedacht is. Zijn alle aspecten voldoende belicht? Ook is het verstandig om de nodige plannen klaar te hebben, zodat u goed voorbereid bent op welke calamiteit dan ook. Eén van de belangrijkste plannen hierbij is het communicatieplan, dat u helpt om op een juiste wijze om te gaan met het grootste bedrijfsrisico reputatieschade. Zorg dat u de kennis krijgt over alle mogelijke gevaren, zodat u de touwtjes zelf in handen kunt nemen en controle hebt over de mogelijke bedrijfsrisico’s.

 
 
 

Bosch Security Projects helpt en adviseert u graag hoe u uw bedrijfsrisico’s inzichtelijk kunt maken en welke oplossingen en diensten u ondersteunen bij de bescherming tegen mogelijke gevaren. Uw wensen en behoeften staan centraal. Wij leggen hier de geldende wet- en regelgeving naast en maken gebruik van de nieuwste technieken, om samen met u te komen tot de best passende oplossing.