Waar ligt u 's nachts wakker van?

 

Vraagt u zich wel eens af of uw organisatie wel voldoet aan alle wetten en regels binnen uw branche? Vindt u het lastig om de steeds veranderende procedures goed tussen de oren van uw medewerkers te krijgen? Ligt u hier ’s nachts wakker van? Dan is dit artikel speciaal voor u geschreven! Hierin vertellen we u meer over het nieuwe BRZO 2015, de eventuele gevolgen voor uw organisatie en de mogelijkheid tot automatiseren.

Voldoen aan de regels

Een calamiteit komt altijd onverwachts. Het is cruciaal om op dat moment effectief en efficiënt te kunnen handelen en om over de juiste informatie te beschikken. Steeds zwaardere wetten en regels drukken op de bedrijven in de procesindrustrie. BRZO-bedrijven zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om binnen een bepaalde tijd een rapportage van de calamiteiten naar de lokale overheid te sturen. Bedrijven die niet voldoen aan de wet- en regelgeving hebben kans op hoge boetes of zelfs sluiting.

BRZO 2015

Op 1 juni 2015 is de SEVESO III van kracht gegaan, die in Nederland geïntegreerd is in het nieuwe BRZO 2015. De implementatie van BRZO 2015 heeft niet alleen grote gevolgen voor de bedrijven die al onder de BRZO van 1999 vielen, maar ook voor andere bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Het is mogelijk dat uw organisatie ineens onder het BRZO-beleid valt of van BRZO naar BRZO+ verschuift. Daar komen extra regels en verplichtingen bij kijken.

Zelf actie ondernemen

Bedrijven moeten zelf beoordelen of de gevaarlijke stoffen waarmee wordt gewerkt onder de werking van het BRZO 2015 vallen. Nieuwe BRZO-bedrijven krijgen één of twee jaar de tijd om te voldoen aan de verplichtingen in het BRZO 2015, afhankelijk van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf. In de bijlagen van de Europese richtlijn SEVESO III kunt u de nieuwe maatregelen nalezen. Een korte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen vindt u op www.seveso.nl/91/1-juni-2015-seveso-iii-richtlijn.html.

Een vloedgolf aan informatie

De wet- en regelgeving is complex van aard en dat maakt het erg lastig om tijdens een crisis effectief en efficiënt te handelen. Het kost veel tijd om in de papieren handboeken op zoek te gaan naar de procedures en regels die op de calamiteit van toepassing zijn. Die tijd is zeker tijdens een crisis zeer kostbaar. Ook krijgt u te maken met verschillende (overheids)instanties die tijdig geïnformeerd moeten worden. Maar aan wie moet u welke informatie verstrekken? U wordt overspoeld met informatie. Is automatiseren niet een betere oplossing?

.

Ondersteuning tijdens een crisis

Om hoge boetes en overige sancties te voorkomen, zijn een feilloos werkend observatie- en detectiesysteem, geautomatiseerde signalering, strakke procedures en een goed werkend crisismanagementsysteem noodzakelijk. Met een crisismanagementsysteem, inclusief een geautomatiseerd calamiteitenhandboek, zijn de procedures tijdens een calamiteit eenvoudig te volgen, uit te voeren en direct te documenteren in een hulpverleningsrapport. Het systeem begeleidt de operators in de meldkamer stap voor stap tijdens een calamiteit, zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen. Ook worden de gewenste rapportages automatisch naar de juiste instanties gestuurd in overeenstemming met het op dat moment geldende grip-niveau. Dit helpt u in ieder geval te voldoen aan de wet- en regelgeving van de BRZO 2015 tijdens een crisis. Zo hoeft u daar ’s nachts niet meer van wakker te liggen.

 
 
 

Bosch Security Projects helpt u graag overzicht te krijgen in de wet- en regelgeving en tijdens calamiteiten op de juiste manier te handelen. Bezoek ook ons hoofdstuk crisismanagement of neem vrijblijvend contact met ons op.