De ogen in uw achterhoofd

 

De beveiligingsuitdagingen voor bedrijven veranderen voortdurend. Door de jaren heen zijn de uitdagingen groter en complexer geworden. Niet alleen brand vormt een gevaar voor de continuïteit van bedrijven, maar ook de kans op aanslagen, sabotage en diefstal neemt toe. Optimale beveiliging is van groot belang en videobewaking speelt hierbij een belangrijke rol. Videocamera’s zijn uw ogen in het achterhoofd en nemen waar wat u niet ziet. In dit artikel behandelen we de trends en mogelijkheden van videobewaking.

De trends op een rij

De wereld wordt steeds kleiner, grenzen vervagen en de dreiging van terrorisme neemt in roerige tijden toe. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de manier waarop bedrijven hun beveiliging invullen. De nadruk heeft lange tijd gelegen op het effectief en efficiënt reageren op incidenten. Door toenemende dreigingen, maar ook door wijzigingen in de wet- en regelgeving, ligt de focus meer en meer op risicomanagement. Het gaat om het voorkomen van en anticiperen op calamiteiten. Hierbij wordt ook steeds beter nagedacht over het doel en de doeltreffendheid van beveiligingssystemen. U leest hier meer over in ons nieuwe artikel risicomanagement.Daarnaast ontwikkelen technologieën zich in een razendsnel tempo. Het wordt steeds belangrijker en gangbaarder dat beelden grondig geanalyseerd kunnen worden. De intelligente camera’s en software maken het mogelijk om mensen en objecten te volgen en te identificeren. Tenslotte neemt het belang van en de behoefte aan geïntegreerde beveiligingsoplossingen sterk toe. Door systemen aan elkaar te koppelen, ontstaat meer controle en overzicht vanuit één centraal punt.

De ogen in uw achterhoofd

Kijkend naar deze trends zien we dat videobewaking een grote rol vervult op het gebied van veiligheid en beveiliging. Videobewaking biedt veel verschillende mogelijkheden. We behandelen hieronder een aantal toepassingsmogelijkheden die goed aansluiten op de trends en uitdagingen binnen de procesindustrie.

1. Toegangscontrole en kentekenregistratie

Op bedrijventerreinen is het vaak onmogelijk om vanuit één punt overzicht te houden. Toch wilt u weten welke personen zich op uw terrein begeven of in welke gebouwen ze zich ophouden. Zoals hierboven al beschreven werd, is videobewaking minder vaak een op zichzelfstaand systeem, maar steeds vaker onderdeel van een geïntegreerde totaaloplossing. Videobewaking kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de toegangscontrolesystemen. Zo krijgt u niet alleen een melding van een bezoek, maar kunt u ook precies zien wie uw terrein betreedt of wie er voor de deur staat. Het videomanagementsysteem kan ook automatisch beelden tonen zodra er bijvoorbeeld een bepaalde deur wordt geopend. Daarnaast bestaan er camera’s met kentekenregistratie. Dit geeft u nog meer controle over de toegang tot uw terrein. U krijgt hierdoor onder andere de mogelijkheid om vaste bezoekers en eigen medewerkers directe toegang te verlenen en onbekende bezoekers de toegang te beperken.

2. Beveiliging tegen criminaliteit

Bedrijven in de Nederlandse zeehavens kunnen te maken krijgen met criminaliteit, zoals drugssmokkel. Terreinen die vol staan met containers zijn een aantrekkelijk doelwit voor smokkelaars. Ze kunnen zich goed verstoppen en ongezien te werk gaan. Maar ook in de transportsector neemt het aantal ladingdiefstallen toe. Ladingdieven gaan steeds slimmer te werk en infiltreren vaak in transportbedrijven. Ze zoeken uit waar en wanneer de meest waardevolle goederen vervoerd worden en slaan op het juiste moment toe. Door videobewaking kunt u uw terrein in de gaten houden, ongewenste indringers signaleren en ingrijpen bij ongewenste betreding van containers, laadruimtes en vrachtwagens. En het werkt! De kans op ladingdiefstallen op parkeerplaatsen, die uitgerust zijn met beveiligingscamera’s, is vorig jaar sterk afgenomen, van 11 naar 2 procent.

 
 
 

3. Detecteren, analyseren en volgen

Voor menselijke ogen is het onmogelijk om een terrein 24/7 in de gaten te houden en alles waar te nemen. Camera’s met intelligente videoanalyse nemen deze taak van u over. Mensen, voertuigen en objecten worden hierdoor continu in de gaten gehouden. Afhankelijk van de ingestelde actiepatronen in het videomanagementsysteem is het mogelijk om objecten te detecteren, te volgen en een melding te maken van verdacht gedrag. Iemand die na sluitingstijd over het hek klimt, een achtergelaten voorwerp, een verdacht pakketje: intelligente videoanalyse analyseert de scene en maakt indien gewenst een melding.
Incidenten gebeuren niet alleen overdag, ook ’s nachts kunnen zich verstoringen voordoen en grijpen indringers hun kans om ongezien binnen te komen. Met de juiste camera’s kan ook in het donker waargenomen worden wat u niet ziet. Thermische camera’s detecteren bijvoorbeeld op basis van warmte. Hierdoor worden in het donker of bij slechte weersomstandigheden verdachte bewegingen in beeld gebracht. De kwaliteit van camera’s is van vaak nog onderschat groot belang. Zeker bij het achteraf opsporen van daders of het analyseren van calamiteiten is het belangrijk om over goede kwaliteitsbeelden te beschikken. Denk daarom goed na over het doel van videobewaking binnen uw organisatie en onderschat het belang van kwaliteit niet.

4. Forensic search

Van tevoren is vaak nog niet bekend wat er gaat gebeuren en wat er naderhand onderzocht moet worden. Door camera’s te gebruiken met intelligente videoanalyse is het mogelijk om een ‘forensic search’ uit te voeren, doordat alle beelden met de bijbehorende metagegevens worden opgeslagen. Achteraf is het dus altijd mogelijk om de opgeslagen videobeelden te doorzoeken op basis van één of meerdere specifieke kenmerken, zoals kleur, toevoegen of verwijderen van objecten, beweging, richting, etc. Ook op dit gebied blijft de techniek zich continu ontwikkelen en wordt er steeds meer mogelijk.

5. Procesbewaking

Videobewaking maakt het niet alleen mogelijk overzicht te houden op het buitenterrein van uw bedrijf, maar ook binnen uw bedrijfsvoering. Camera’s, eventueel voorzien van een speciale behuizing, kunnen de processen binnen uw bedrijf monitoren. Indien wordt afgeweken van het standaardproces, wordt een automatische melding gegenereerd in de centrale controlekamer en kan direct actie worden ondernomen.

Privacy van medewerkers en bezoekers

Bewaking door middel van camera’s biedt vele mogelijkheden. Het op beeld vastleggen van personen is echter aan een aantal regels gebonden. Het is belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn. Zo is videobewaking in en rond bedrijven toegestaan, mits dit duidelijk wordt aangegeven door middel van bordjes of monitors. Onaangekondigd filmen in openbare ruimtes is strafbaar. Camera’s mogen ook geen inbreuk maken op de persoonlijke sfeer van medewerkers en bezoekers. Voor meer informatie over privacy bij videobewaking kunt u terecht op de site van Autoriteit Persoonsgegevens.

 
 

Bosch Security Projects biedt diverse oplossingen voor videobewaking, inclusief intelligente videoanalyse (IVA) en de mogelijkheid tot ‘forensic search’. Ook zijn wij gespecialiseerd in geïntegreerde totaaloplossingen, zodat u vanuit één centraal punt de controle en het overzicht heeft over de gekoppelde veiligheids- en beveiligingssystemen.