Calamiteit? Iedereen op de hoogte!

 

Goede informatievoorziening aan aanwezige medewerkers en bezoekers in geval van calamiteiten wordt steeds belangrijker binnen de regelgeving voor veiligheid. Tijdens een audit kan blijken dat u uw zaken goed op orde hebt op het gebied van veiligheid, maar dat de informatievoorziening te wensen overlaat. Dat is een gemiste kans. Veiligheid heeft namelijk als doel uw medewerkers en de omgeving zo min mogelijk bloot te stellen aan gevaarlijke situaties, zowel binnen als buiten op het terrein. Goede informatievoorziening is hierbij van groot belang.

De CrisisMaster van Bosch biedt u hierin de nodige ondersteuning. Medewerkers en bezoekers kunnen op verschillende manieren geïnformeerd worden: via SMS, SDS, smartapp en/of gesproken woord. Het systeem is flexibel in gebruik en biedt u de mogelijkheid zelf te bepalen in welk gebied welk audiobestand te horen is. Hier kunt u een tekst aan koppelen die verspreid wordt via SMS, SDS en/of smartapp. u kunt de informatieverspreiding handmatig activeren of automatisch laten geschieden, bijvoorbeeld bij een brandmelding.

Wanneer uw medewerkers en bezoekers enkel toegang hebben tot het terrein met behulp van een kaartlezer, is het bij bepaalde toegangscontrolesystemen mogelijk dat alleen de aanwezige medewerkers en bezoekers op het terrein een SMS-, SDS- en/of smart-appbericht ontvangen.

De CrisisMaster van Bosch is niet alleen gericht op goede informatievoorziening, maar bestaat uit meerdere modules die u kunnen helpen bij het voldoen aan de regelgeving en het optimaliseren van de veiligheid van uw mensen en de omgeving. Voor meer informatie over informatievoorziening tijdens calamiteiten en het concept CrisisMaster kunt u contact opnemen met ferry.ditewig@nl.bosch.com .

 
 
 

Bosch Security Projects helpt en adviseert u graag met calamiteitenbeheersing in uw museum. Wij beschikken over geavanceerde systemen die de uitvoering van een calamiteitenplan kunnen ondersteunen. Samen met u zoeken we naar een optimale balans tussen de beste veiligheids- en beveiligingsmaatregelen en het behouden van een open, toegankelijke structuur. Bosch beschikt over ruimschootse ervaring als het aankomt op beveiligen van musea in zowel binnen- als buitenland.