Wanneer is certificering van uw
brandmeldinstallatie noodzakelijk?

 

Brandmeldinstallaties waken over de veiligheid van mensen en goederen. Daarom moet een installatie betrouwbaar zijn en op een cruciaal moment op de juiste manier functioneren. Om de kwaliteit van brandmeldinstallaties te verhogen, moeten zij voldoen aan de norm NEN 2535. Van sommige brandmeldinstallaties wordt tevens verwacht dat ze geïnspecteerd worden door een onafhankelijke inspectie-instelling. Wanneer de installatie voldoet, wordt hiervoor een certificaat afgegeven. Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd in de regelgeving voor brandmeldinstallaties. Mede daardoor bestaat er enige onduidelijkheid over de certificering en inspectie van brandmeldinstallaties. Om u meer duidelijkheid te geven, behandelen wij in dit artikel een aantal veel voorkomende vragen.

Heb ik een certificaat nodig?

In artikel 6 en bijlage 1 van het Bouwbesluit wordt aangegeven voor welke bedrijven en instellingen een brandmeldinstallatie en/of ontruimingsinstallatie verplicht is, wie deze installaties moet laten inspecteren én welke bedrijven en instellingen een verplichte doormelding (OMS) moeten hebben naar de brandweer. Voor bedrijven met gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen staan de richtlijnen beschreven in de PGS 15.

Over het algemeen kan gesteld worden dat gebouwen, waar zich tegelijkertijd meerdere personen kunnen bevinden, moeten voldoen aan bepaalde brandveiligheidseisen. Hoe groter een risico is, des te zwaarder zijn de eisen. Volledige brandbewaking geldt bijvoorbeeld voor ruimten of gebouwen waar zich minder-redzame mensen bevinden of bij bedrijven die een verhoogd risico hebben door bijvoorbeeld de opslag van gevaarlijke stoffen. Ook winkelcentra of horeca-gelegenheden kunnen hiervoor in aanmerking komen. Eén en ander is afhankelijk van de grootte van het te gebruiken object.

Een inspectie van de brandmeldinstallatie kan een eis in de bouwvergunning zijn. Daarnaast kan het een eis in de polis van de verzekeraar zijn. Inspecties moeten na aanleg, maar ook regelmatig tijdens het gebruik van een brandmeldsysteem worden uitgevoerd, zowel bij nieuwe als bij bestaande systemen.

Hoe vaak moet mijn installatie geïnspecteerd worden?

Een inspectiecertificaat is drie jaar geldig, mits een installatie geen rechtstreekse doormelding heeft naar de brandweer. Is dit wel het geval en is de brandmeldinstallatie verplicht vanuit het Bouwbesluit? Dan is het inspectiecertificaat slechts één jaar geldig en moet de installatie jaarlijks geïnspecteerd worden.

Ben ik verplicht om controle en onderhoud uit te laten voeren?

De beheerder heeft een zorgplicht voor het gebouw en alle gebouwgebonden installaties. Het Bouwbesluit verlangt daarom dat de beheerder de brandmeldinstallatie beheert, controleert en onderhoudt. Controle kan op verschillende manieren worden gedaan. De maandelijkse, 4-maandelijkse en 8-maandelijkse testen helpen u regelmatig te controleren of de installatie nog naar behoren werkt. Iedere installatie heeft na verloop van tijd te maken met veroudering of slijtage. Voor het onderhoud van de installatie kunt u daarom uw onderhoudsbedrijf inschakelen. Bedrijven die gecertificeerd zijn volgens CCV*-schema’s voor onderhoud van brandmeld- en/of ontruimingsinstallaties geven onderhouds-certificaten af voor hun geleverde werk. Dit is een belangrijk document voor de inspecteur. De inspecteur kan namelijk een beperkte of uitgebreide inspectie uitvoeren, afhankelijk van het feit of u een onderhoudscertificaat bezit. Een overzicht van alle gecertificeerde CCV-bedrijven vindt u op www.preventiecertificaat.nl .

* CCV is het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid en bewaakt de bestaande keurmerken.

Waar let de inspecteur op tijdens een inspectie?

De inspecteur kijkt voornamelijk naar het doel van de installatie. Het gaat hem om de doeltreffendheid. Hij maakt als het ware een foto van de situatie en beoordeelt vervolgens of het systeem in die situatie op de juiste manier kan en zal functioneren. Daarnaast beoordeelt de inspecteur de installatiegerelateerde bouwkundige en organisatorische maatregelen. Ook deze maatregelen moeten aan de eisen voldoen. Tenslotte moeten certificaten, rapporten, het programma van eisen en overige documenten aanwezig en compleet zijn. In het CCV-inspectieschema vindt u alle inspectiepunten. De goed- en afkeurcriteria worden hier vermeld.

Wat kan ik zelf doen om de inspectie zo goed mogelijk te laten verlopen?

Zorg ervoor dat alle benodigde documenten compleet en beschikbaar zijn. Denk hierbij aan het onderhoudscertificaat, uitgangspuntendocument, logboek, onderhoudscontract, actueel detailontwerp, rapport van oplevering of van onderhoud én eventuele vergunningen.

Een inspectiecertificaat is voor mij verplicht. Dan heb ik toch geen gecertificeerd bedrijf nodig?

Gecertificeerde aanbieders werken onder toezicht van een certificatie-instelling (CCV). Niet-gecertificeerde aanbieders doen dit niet, waardoor hun kwaliteit niet is vastgesteld en u dus niet zeker weet of de installaties aan de eisen voldoen. Installaties die geleverd en/of onderhouden worden door een gecertificeerd bedrijf hebben een minder uitvoerige inspectie nodig. Dit levert u kostenvoordeel op. De keuze voor een gecertificeerd bedrijf is voor u dus in twee opzichten voordelig: een grotere zekerheid over de kwaliteit en een minder omvangrijke inspectie.

Mijn brandmeldinstallatie heeft al een aantal jaren een JA-conclusie. Er is sinds de vorige inspectie niets aan veranderd, maar nu is hij recent toch afgekeurd. Hoe kan dat?

De nieuwe inspectieschema’s die per 1 juni 2015 gelden, wijken op een aantal punten af van de oude schema’s. Hierdoor kunnen bepaalde punten tot afkeur leiden, zonder dat de omstandigheden veranderd zijn. De belangrijkste verandering rond de certficering van uw brandmeldinstallatie is dat alle punten waarop geïnspecteerd wordt, nu ook echt in orde moeten zijn. Liften en deuren die niet correct functioneren en het niet op orde hebben van de organisatorische brandveiligheid kan nu bijvoorbeeld tot een NEE-conclusie leiden.

 
 
 

Bij Bosch Security Projects kunt u terecht als u nog vragen hebt. Wij zijn een gecertificeerde organisatie voor de levering, installatie en het onderhoud van brandmeldinstallaties. Neem vrijblijvend contact met ons op voor antwoord op uw vragen en advies op maat.