Aviotec

 

Vroegtijdige branddetectie door middel van video

Aviotec is de nieuwe, door Bosch ontwikkelde oplossing, om vroegtijdig en toch betrouwbaar rook en/of brand te detecteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van intelligente videoanalyse in camera's.

Met name voor gebouwen met hoge plafonds, voor stoffige of vochtige ruimtes of in extreem grote hallen is dit een ideale oplossing. Eigenlijk overal waar het plaatsen van rookmelders bemoeilijkt wordt of daar waar men een snellere reactietijd wenst, is Aviotec dé ideale oplossing.

Detectie bij de bron

Door intelligente algoritmes in de camera's kan Aviotec vlammen en rook al bij het ontstaan detecteren, zolang dit in het bereik van een camera plaatsvindt. Een 'standaard' rookmelder geeft pas een alarm af op het moment dat de rook of hitte de melder heeft bereikt. Vaak is de brand dan al in zo'n vergevorderd stadium, dat het niet meer mogelijk is om deze makkelijk en snel onder controle te krijgen.

Met Aviotec wordt er binnen enkele seconden al een alarm gegenereerd, waardoor je snel doeltreffende maatregelen kunt nemen.

Wat levert het u op

Door de veel snellere detectie wordt kostbare tijd bespaard, waardoor de kans op het in rook opgaan van kostbare goederen en gebouwen significant afneemt.

Ook op gebied van installatie en onderhoud valt er besparing te halen. Camera's zijn eenvoudig te installeren en vergen weinig onderhoud in vergelijking met andere branddetectiemiddelen.

Een intelligente connectie tussen veiligheid en beveiliging

Bosch heeft als doel om technologie van verschillende disciplines aan elkaar te koppelen, waardoor intelligente systemen ontstaan die ons leven makkelijker, maar met name veiliger maken! Aviotec is hiervan een uitstekend voorbeeld en laat zien hoe de hoogwaardige branddetectieproducten van Bosch gekoppeld kunnen worden aan de intelligente video-oplossingen van Bosch.

Wilt u meer weten over Aviotec of over andere koppelingen die uw leven eenvoudiger en veiliger kunnen maken, neem dan contact met ons op.