Overheid | Onze referenties

 

Lees hier meer over een specifiek project bij één van onze ministeries.

 
 

Ministerie van Defensie

Sinds 1997 werken het Ministerie van Defensie en Bosch Energy and Building Solutions samen in de aanleg en het onderhoud van een integraal beveiligingssysteem van circa 70 objecten van het Ministerie van Defensie. Het beveiligingssysteem van deze objecten is aangesloten op één centrale meldkamer. Het systeem omvat indringerdetectie, toegangscontrole, video, intercom, integratie van telefonie en integratie van branddetectiesystemen, bestuurd en beheerd door één securitymanagementsysteem.

Het beveiligingssysteem maakt integraal gebruik van verschillende door Defensie ter beschikking gestelde IT- en IP-infrastructuur.

Sinds de initiële installatie onderhoudt Bosch het beveiligingssysteem, in intensieve samenwerking met Defensie en volgens best-practice principes in de IT. Het onderhoud bestaat uit preventief en correctief onderhoud, systeembeheer, functionele wijzigingen en aanpassingen in de fysieke omvang van het systeem.

 

Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag

Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S. van Mesdag heeft plaats voor circa 260 mannelijke tbs-patiënten. Patiënten die een delict hebben gepleegd en daarvoor meestal een straf hebben uitgezeten in de gevangenis. Maar ook: mensen die vanwege psychiatrische en vaak ook verslavingsproblematiek, niet goed functioneren en mede daardoor het delict pleegden. Om te voorkomen dat ze opnieuw de fout in gaan, worden ze bij de Mesdag behandeld.

Veiligheid is een belangrijk thema binnen de Mesdag waarbij, naast het aspect van veiligheid binnen de behandeling, safety- en securitysystemen een belangrijke rol innemen. Systemen waaraan hoge eisen worden gesteld.

Het 'building integration system' (BIS) van Bosch verzorgt als bovenliggende applicatie de volledige integratie van Bosch-systemen als brandmeld- en detectie, ontruiming, (kamer)intercom, videosurveillance, toegangscontrole, alarm- en storingsmeldingen derden, deurbesturing- en signalering, radiodistributie, audiosystemen en videowall. Het systeem is voorzien van zes bedienplaatsen waarbij het dagelijks beheer van deze systemen plaatsvindt vanuit een volledig ingerichte meldkamer.

De door Bosch Security Projects ontworpen en geïntegreerde totaaloplossing draagt binnen de Mesdag bij aan een veilige woon- en behandelomgeving voor de patiënten en een veilige werkplek voor de medewerkers en omgeving.

 

Ministerie van Veiligheid & Justitie

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Veiligheid & Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Met zo'n 85 vestigingen verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Jaarlijks herbergt DJI voor korte of langere tijd zo'n 70.000 'gasten'. De insluiting vindt plaats in verschillende soorten inrichtingen, zoals in penitentiaire inrichting (PI) of justitiële jeugdinrichtingen (JJI), forensische psychiatrische centra en detentie- en uitzetcentra.

Bosch Security Projects heeft verschillende objecten van de rijksgebouwendienst mogen beveiligen met innovatieve oplossingen. Een van deze objecten is een PI in het noorden van Nederland. Op deze locatie heeft de DJI voor Bosch als ketenpartner gekozen om het veiligheidsaspect te waarborgen.

Om de medewerkers van van de gevangenis extra ogen te geven voor overzicht en om eventuele afwijkingen tijdig waar te nemen, hebben zij gekozen voor het Bosch-videomanagementsysteem. Zowel binnen als buiten kunnen zij realtime waarnemen wat er gebeurt. Dit is belangrijk om bij eventuele incidenten gelijk op te kunnen treden.

Sleutelmanagement speelt een cruciale rol in het gehele bedrijfsproces en is derhalve gekoppeld aan het toegangsbeheersysteem. Het ongeautoriseerd uitnemen van een sleutel uit de elektronische sleutelkast wordt hiermee voorkomen. Tevens zijn er voorwaarden ingebouwd die ervoor zorgen dat de sleutel voor vertrek uit de PI in de sleutelkast wordt teruggehangen.

Alle cellen zijn voorzien van een intercom, zodat de bewaking te allen tijde met een gedetineerde kan communiceren en vice versa. Al deze systemen, inclusief brand en ontruiming, komen in de centrale meldkamer samen middels de centrale besturingseenheid.

Service en onderhoud van de door Bosch Security Projects ontworpen en geleverde systemen zorgen voor de instandhouding van het geheel en de continuïteit op de lange termijn.