Gezondheidszorg | Onze referenties

 

Lees hier meer over een paar specifieke projecten binnen de gezondheidszorg.

 
 

Regionaal ziekenhuis

Een modern regionaal ziekenhuis heeft gekozen voor Bosch Energy and Building Solutions als partner voor het aspect veiligheid en het daarmee borgen van de continuïteit. Bosch tekende hierbij voor het ontwerp, de realisatie en de gebruiksklare oplevering voor vrijwel de gehele safety- en security.

Ziekenhuizen worden in het algemeen als publiek toegankelijk beschouwd. Men wil graag een open, prettige en veilige sfeer voor patiënten, medewerkers en bezoekers uitstralen. De visie op deze openheid mag door ongeautoriseerde personen niet worden beschouwd als een vrijbrief om zich door het gehele gebouw vrijelijk te bewegen. De kunst is, om hierbij een goede balans te vinden tussen openheid, gastvrijheid en veiligheid.

Om de brandveiligheid te garanderen heeft men gekozen voor een aantal brandmeldcentrales met neventableaus waarop men de BMC’s op afstand kan uitlezen, bedienen of resetten. Tevens wordt er gebruik gemaakt van Bosch audio-apparatuur voor onder meer het centrale radiodistributiesysteem (CRDS), de algemene omroep, het auditorium en de ontruiming. De 'ogen' van de beveiliging worden ondersteund door beelden van het Bosch videosurveillancesysteem BVMS. Zowel binnen het gebouw als op het buitenterrein zijn een aantal camera’s geplaatst. Om de toegang tot de beveiligde en vitale gebieden te managen maakt men gebruik van een toegangscontrolesysteem. Geautoriseerde medewerkers zijn in het bezit van een toegangspas waarmee zij afhankelijk van hun profiel toegang tot de betreffende ruimtes hebben. In het geval dat de toegang aan een medewerker geweigerd wordt kan er middels het intercomsysteem een oproep worden gedaan en een spreek-luisterverbinding met de beveiliging worden opgebouwd, eventueel kan men op afstand de betreffende deur vrijgeven. Dit alles wordt overkoepelt in het gebouwbeheersysteem BIS, zodat de bediening, bewaking en aansturing van alle installaties geschiedt vanuit één centrale meldkamer.

 

Het Oogziekenhuis

Het Oogziekenhuis Rotterdam is in Nederland dé specialist op gebied van ogen, zonder daarbij de menselijke gevoelens te veronachtzamen. Kortom "zorg voor het oog, oog voor de zorg". Het Oogziekenhuis is toonaangevend, innovatief, kennisgedreven en betrokken.

In een geruststellende omgeving passen zij technologisch hoogstaande oogheelkunde toe, de nieuwste behandelingen met de minste risico's en het best voorspelbare eindresultaat. Patiëntveiligheid betekent voor hen een efficiënte organisatie waar behandeling in goed overleg met de patiënt geschiedt, dankzij een zeer goede voorlichting.

Veiligheid van patiënten, bezoekers en medewerkers is voor Het Oogziekenhuis Rotterdam van groot belang. Om invulling te geven aan hun visie op veiligheid heeft Het Oogziekenhuis gekozen voor het specialisme van Bosch Security Projects voor het borgen van de brandveiligheid. Vanuit het advies is gekozen voor een brandmeld- en ontruimingssysteem op basis van de FPA5000 met functionele modules. Decentraal is deze installatie opgebouwd uit diverse meldprincipes die afgestemd zijn op de specifieke omgeving en is de installatie voorzien van diverse sturingen en koppelingen met systemen van derden. Het inzetten van deze moderne Bosch-brandmeldinstallatie zorgt voor een veilige omgeving voor patiënten, medewerkers en bezoekers waardoor Het Oogziekenhuis zich volledig kan richten op de zorg voor het oog!

 

Vivantes Ouderenzorg

Bij Vivantes werken ruim 950 medewerkers en 550 vrijwilligers samen aan de zorg voor 1600 intramurale en extramurale cliënten. Vivantes beschikt over negen woonzorgcentra in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. Naast intramurale zorg in de diverse complexen bieden wij thuiszorg in de veelal naast de complexen gelegen zorgwoningen en in de wijk.

Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Daar waar nodig wordt ondersteuning geboden door aanvullende producten en diensten te leveren. Een verhuizing naar een zorgwoning of locatie komt pas aan de orde wanneer dit echt noodzakelijk is, dan streeft Vivantes ernaar om de overgang van een leven zonder zorg naar een leven met zorg zo onopvallend mogelijk te maken. De zorg wordt geleverd in kleinschalige woonvormen met veel ruimte voor persoonlijke aandacht, betrokkenheid en respect voor leefgewoonten.

Elke locatie is voorzien van een Bosch-brandmeldsysteem, waarop de meldingen binnenkomen van de automatische brandmelders en drukknopmelders, evenals een aantal technische meldingen. In geval van brand worden via een interface alarmteksten met noodzakelijke informatie naar de draadloze telefoons gezonden. Bovendien worden in bepaalde zones akoestische signaalgevers aangestuurd en brandmeldnevenpanelen aangestuurd. De betreffende brandweer wordt automatisch op basis van vastgelegde aanrijroutes gealarmeerd vanuit het door Bosch verzorgde openbare meldsysteem.

 

Klooster Sint Agnetenberg

In december 2015 heeft Bosch Security Projects bij de maatschappelijke opvangorganisatie Moveoo EffiLink mogen implementeren. In Klooster Sint Agnetenberg, een woonvoorziening/-locatie van Moveoo in Sittard, is het platform als één van de eersten nu een aantal maanden ‘up-and-running’. “Het werkt super”, vertelt Michel Baggen van de technische dienst.

Bij de Agnetenberg hebben ze verschillende veiligheids- en beveiligingsinstallaties en deze zijn niet alleen van Bosch. EffiLink is modulair opgebouwd en fabrikant- en functieonafhankelijk en kon hierdoor ook worden geïnstalleerd bij de Agnetenberg.

Wij vroegen Michel Baggen ons meer te vertellen over zijn ervaring met EffiLink.

Zijn verhaal leest u hier.
Wilt u meer weten over EffiLink? Lees dan verder in het hoofdstuk onze diensten.