Energie | Onze referenties

 

Lees hier meer over een paar specifieke projecten bij energiebedrijven.

 
 

Eneco

 

Eneco is een energieleverancier die ernaar streeft om duurzame energie voor iedereen te genereren. Zuinig met de wereld omgaan, is het fundament waarop zij bouwen. Eneco wil voor iedereen in de samenleving een partner zijn om samen energie te besparen, te gebruiken, uit te wisselen of te verkopen.

Bosch Energy and Building Solutions helpt hen graag de elektriciteitscentrales en warmteproductiebedrijven in het midden van ons land te beveiligen tegen brand.

In elektriciteitscentrales, de warmtedistributiecentrales en de transformatorstations is het vroegtijdig detecteren van brand namelijk van levensbelang.

Onze branddetectiesystemen maken het onder andere mogelijk de temperaturen van turbines op de voet te volgen. Geringe temperatuurafwijkingen worden direct vastgesteld en zo worden potentiële branden al gedetecteerd nog voor ze uitbreken. Daarmee voorkomt of beperkt Eneco schade en wordt het productieproces zo min mogelijk verstoord.

De diverse branddetectiesystemen en ontruimingssystemen in de regio Utrecht worden overkoepelend aangestuurd middels het door Bosch in eigen huis ontwikkelde managementsysteem BIS.

 

RWE

 

RWE levert de stroom...
Als elektriciteits- en gasbedrijf behoort RWE in Europa tot de top vijf. RWE heeft circa 70.000 medewerkers en voorziet circa zestienmiljoen klanten van elektriciteit en circa achtmiljoen klanten van gas. In Nederland voorzien zij zo'n 3,5 miljoen huishoudens van stroom.

Bosch levert de veiligheid
In de nieuwe energiecentrale van RWE in Eemshaven verzorgt Bosch Energy and Building Solutions de branddetectie en de ontruiming. Met behulp van enige tientallen branddetectiecentrales met daaraan gekoppeld verschillende vormen van branddetectie, worden mogelijke branden al in een vroegtijdig stadium gedetecteerd. Zo worden bij RWE de kolentransportbanden bewaakt met speciale detectoren. Mogelijke gloeinesten, die regelmatig tussen de aangevoerde kolen voorkomen, worden gelokaliseerd en bestreden. Gelijktijdig wordt de kolensoort vastgesteld, zodat het productieproces daarop kan worden afgestemd.

Niet alleen zijn de diverse gebouwen en turbinehallen voorzien van branddetectie, maar ook de enorme kranen waarmee de kolen uit de zeeschepen worden gehaald, zijn voorzien van branddetectie met ieder een eigen brandmeldcentrale. Alle brandmeldcentrales zijn op hun beurt middels moderne datacommunicatietechnieken weer gekoppeld. Gebruikmakend van het door Bosch in eigen huis ontwikkelde managementsysteem BIS, wordt het geheel gemanaged en beheersd.

Samenwerking over de grens
Het vijf jaar durende project is in nauwe samenwerking met RWE & Bosch Energy and Building Solutions in Nordrhein-Westfalen gerealiseerd, waarbij we op elkaars ervaringen konden bouwen. Hierdoor konden snelle beslissingen genomen worden bij de complexe uitdagingen.