Chemie | Onze referenties

 

Lees hier meer over een paar specifieke projecten binnen de chemische industrie.

 
 

Chemelot

 

De chemiebedrijven op Chemelot, een terrein van 850 hectare tussen het Limburgse Stein en Geleen, vallen onder het 'besluit risico’s zware ongevallen' (BRZO). In Nederland staan ruim 400 BRZO-bedrijven geregistreerd. Elk van deze bedrijven is wettelijk verplicht van ieder incident een rapportage naar de lokale overheid te sturen. Sinds de brand bij Chemie-Pack zijn de regels aangescherpt en moet een incidentenrapport binnen 15 minuten verstuurd zijn. Zonder geautomatiseerde procedures is dat bijna onmogelijk, zeker op een industriecomplex als Chemelot. Met 52 zware chemiebedrijven op één industrieterrein zijn de procedures in de meldkamer tijdens grote calamiteiten zeer gecompliceerd.

De meldkamer van Chemelot is de verantwoordelijkheid van Sitech Services, een door DSM opgericht bedrijf waar alle ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Na de verbouwing van de meldkamer is door Bosch een CrisisMaster geïnstalleerd, wat het voor de medewerkers een stuk gemakkelijker maakt. De voorheen losse procedures zijn in één systeem gevangen en het papierwerk tot bijna nul gereduceerd. CrisisMaster begeleidt de mensen in de meldkamer tijdens een incident en helpt ze de juiste stappen te nemen. Het gevolg: rust en overzicht.

Voor Sitech zijn in CrisisMaster vrijwel alle vitale systemen op het gebied van safety, security en communicatie op basis van IP gekoppeld en functioneel geïntegreerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn videobewaking en observatie, intercom, toegangscontrole en aanwezigheidsregistratie, telefoon en GSM, brandmelding, omroep- en ontruimingssignalering, led-informatieschermen en lichtkranten, inbraaksignalering, weerstations, gasdetectie, draadloze alarmering en portofoons. Belangrijk is te weten dat veel van deze systemen niet van Bosch zijn. CrisisMaster integreert ook systemen van andere leveranciers. Om het optimale resultaat te bereiken wordt CrisisMaster voor iedere opdrachtgever steeds op maat ingericht en exact toegespitst op de locale behoefte.

 

MSD

Al sinds 1923 staat Oss bekend om zijn geneesmiddelen. Het is de geboorteplaats van Organon, nu geïntegreerd in MSD. Met meer dan 2.000 collega’s wordt op deze locatie gewerkt aan de productie en ontwikkeling van geneesmiddelen. Op twee locaties in Oss zijn de twee grote productieafdelingen van MSD gehuisvest. Deze houden zich bezig met de hoogwaardige productie van farmaceutische en biotechnologische grondstoffen en met de productie van geneesmiddelen. Op beide locaties zijn tevens de bedrijven Pivot Park en Aspen Pharmacare gevestigd.

MSD en haar buren delen de faciliteiten, zoals vergaderzalen en bedrijfsrestaurants. Johnson Controls voert hier het facilitair beheer uit en beheert onder andere de meldkamers van de bedrijfsbrandweer en de beveiliging op beide locaties. Zij hebben een actieve rol bij de afhandeling van technische- en alarmmeldingen bij calamiteiten.

Bosch Energy and Building Solutions is partner van MSD, Pivot Park en Aspen voor het adviseren, ontwerpen, leveren, integreren, certificeren, onderhouden en beheren van onder andere de systemen voor brandmelding, life critcal alarms en ontruimingssignalering, alsmede de sprinkler-, schuim- en gasblusmeldingen en -sturingen. Bij calamiteiten starten alarmscenario’s voor alarmering, persoonsbeveiliging en alarmcommunicatie, wat onder andere bestaat uit lichtkranten, semafoon en een personenzoekinstallaties. Dit alles wordt bewaakt door ons risicobeheersysteem BIS.

Voor deze locatie heeft MSD gekozen voor een specifieke structuur met hoofdcentrales en nevencentrales. Het hart van deze configuratie wordt gevormd door het universele beveiligingssysteem UGM2040 van Bosch en een ethernet glasvezelinfrastructuur die geheel, inclusief netwerkswitches, voldoet aan de EN54-norm. De systemen zijn geïnstalleerd in kantoren, laboratoria, productiegebouwen en tankenparken. Cleanrooms, gevaarlijke stoffen en explosiegevaarlijke gebieden zijn hier eerder standaard dan uitzondering.